Over Greenvis

De komende decennia gaan we in Nederland op een nieuwe manier verwarmen. Daarbij nemen we afscheid van aardgas in woningen, kantoren en industriële panden. De transitie naar een aardgasvrije omgeving is complex, uitdagend en nog verre van voltooid. Greenvis zet zich sinds 2011 als onafhankelijk bureau in om deze warmtetransitie te versnellen.

Greenvis omarmt een integrale aanpak. We werken samen met overheden, warmteleveranciers, netbedrijven, woningcorporaties, bewonerscollectieven en andere partners. Daarbij staat ons ontwikkelwiel centraal, dat zich uitstrekt van eerste ideevorming tot uiteindelijke exploitatie.

In elke fase van een warmtenettraject alsook voor bestaande oplossingen levert Greenvis op uw vraag afgestemde diensten op het gebied van engineering, consultancy, detachering en ontwikkeling.

Greenvis beschikt over een brede expertise. Ons team van consultants en engineers heeft kennis van zowel technische, financiële, sociale als bestuurlijke aspecten. Samen werken wij gepassioneerd aan één doel: Greenvis maakt duurzame warmte en koude beschikbaar voor iedereen.