Voorlopig ontwerp warmtenet (VO)

Het ontwerpen van een warmtenet verloopt in verschillende fases. In de meeste gevallen is er na het schetsontwerp (SO) een voorkeursvariant geselecteerd voor het systeemontwerp en het tracé. Het voorlopig ontwerp (VO) biedt vervolgens een aanzienlijke verdieping op het SO. Deze fase vraagt om meer detailniveau en specialistische kennis, en biedt een gedetailleerde uitwerking van het gehele systeem. Wij zorgen voor een realistisch ontwerp, dat in lijn is met de normen van de sector en richtlijnen van warmtebedrijven en nutspartijen.

Het ontwerpen van warmteaansluitingen valt bij warmtebedrijven onder de sales engineering en is een belangrijk aspect van het verkoopproces.

Gedetailleerd ontwerp tracé en leidingwerk

In deze ontwerpfase stemmen we alle keuzes af met stakeholders: gemeente, nutspartijen en eventueel het warmtebedrijf dat betrokken is. We doen quickscans van omgevingsfactoren zoals geohydrologie, sonderingsonderzoek, bodemverontreiniging en flora & fauna. Ook ontwerpen we oplossingen voor knelpunten in de ondergrond en kruisingen met (spoor)wegen en watergangen. Voor deze aandachtspunten maken we dwarsdoorsnedes en benoemen we aandachtspunten voor de realisatie. Alle informatie nemen we mee in om het tracé, de dimensionering en de fasering nader uit te werken t.o.v. het SO. Dit alles resulteert in een gedetailleerd én realistisch ontwerp van het volledige leidingwerk.

Figuur 1: Dwarsdoorsnede van warmteleidingen en andere infra ondere een straat

Beschrijving van aanleg, inbedrijfstelling, beheer en onderhoud en voorbereiding op vergunningen

Met het eindplaatje uit het ontwerp voor ogen, beschrijven we wat nodig is in voorbereiding op de volgende fasen: vastleggen en realiseren. We bereiden de belangrijkste vergunningsaanvragen voor: aanleg- en kapvergunning, maar ook de omgevingsvergunning. We beschrijven de methodes en technieken voor de aanleg en de kunstwerken, en beschrijven de belangrijkste stappen voor de inbedrijfstelling zoals spelen, vullen en ontluchten van de leidingen. Ook het voorbereiden van een toestandsrapport en een vooruitblik naar beheer (waterkwaliteit, lekdetectie en waterverlies) en onderhoud (o.a. afsluiters) zijn onderdeel van deze ontwerpfase.

Installaties en technische ruimtes

Naast het leidingsysteem, is het van belang dat de installaties en technische ruimtes gedetailleerd ontworpen worden. Dit komt kijken bij alle warmteopwekkers (zoals geothermie, warmtepompen, aquathermie en restwarmte) maar ook bij overdrachtstations. Voor elke technische ruimte maken we een bouwkundige indeling en tekening, bepalen we de nodige regeltechniek, nutsvoorzieningen, pompinstallaties en systemen voor waterbehandeling. Dit alles doen we in overleg met de nutspartijen en eventueel het warmtebedrijf dat betrokken is bij de ontwikkeling.

Figuur 2: Indeling van installaties in een technische ruimte

Voor meer informatie over voorlopig ontwerp voor warmtenetten, neem contact op met Daniël

Daniël De Greef
Sr. Engineer

06 – 28797383
daniel.de.greef@greenvis.nl
Daniël De Greef