Greenvis Warmtetool

De warmtetransitie dwingt ons tot ingewikkelde afwegingen. Voor welk alternatief kiezen we in een gebied? Het goedkoopste? Zo ja, voor wie moet het goedkoop zijn? De eindgebruiker, de overheid of de maatschappij als geheel? Of kiezen we voor het alternatief dat de meeste CO2-reductie geeft? Wat betekent de afbakening van een warmtekavel voor de gebouwen die er net buiten vallen? En: Voor welke gemeente, wijk of cluster heeft deze (rest)warmtebron de meeste waarde?

De kenmerken van de Greenvis Warmtetool

Om inzicht te geven bij deze en nog vele andere complexe afwegingen, hebben wij de Greenvis Warmtetool gebouwd. De Greenvis Warmtetool biedt inzicht in financiële consequenties van technische, geografische, financiële en beleidsmatige keuzes voor verschillende partijen. De tool wordt gekenmerkt door zijn veelzijdigheid, transparantie en snelheid.


Figuur 1: Datastromen binnen de Greenvis Warmtetool: Input, rekenmodule en resultaten.

1. Veelzijdigheid

Een warmtenet voor de gehele binnenstad, all-electric oplossingen voor een Vinex-wijk, een bronnet voor het woningcorporatiebezit, een WKO-systeem voor een bedrijventerrein en een geothermienet voor de hele regio. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van de systemen en cases die door de tool kunnen worden doorgerekend. Elke bron-gebouw combinatie kan worden doorgerekend op elk warmteconcept, zonder harde gebiedsgrenzen. Binnen elk warmteconcept zijn nog sleutelkeuzes te maken, zoals: temperatuur van het afgiftesysteem, vollooptijd en rendementseisen van een warmtenetexploitant.

2. Transparantie

Op een centraal dashboard worden alle belangrijke kernresultaten visueel gerapporteerd. Aanpassingen aan sleutelkeuzes op hetzelfde dashboard worden live doorgerekend. De berekeningen achter het dashboard zijn gestructureerd opgebouwd (o.a. volgens de F1F9-methodiek voor financieel modelleren), zodat snel te herleiden is waar een resultaat vandaan komt. Alle getalsmatige uitgangspunten zijn overzichtelijk gescheiden en geordend in categorieën. Indien wij de tool voor jou in een project inzetten, dan kunnen we samen de uitgangspunten en rekenstappen doorlopen. Zo kun je zelf gebruik maken van deze transparantie.

Figuur 2: Het interactieve dashboard van de Greenvis warmtetool: ontdek in real-time de impact van sleutelkeuzes op de consequenties voor verschillende partijen en de maatschappij.

3. Snelheid

Een nieuw aardgasvrij scenario toevoegen aan een variantenstudie? Dat is nog nooit zo eenvoudig en snel geweest. Onze modelleur selecteert de gebouwen die doorgerekend moeten worden (dit bepalen we in overleg met jou, liefst interactief op locatie) en een paar klikken later is de volledige warmteketen doorgerekend. Na het definiëren van alle scenario’s in een gebied worden ze één voor één (voor inzicht) of tegelijkertijd in batch mode (voor overzicht) doorgerekend. Verrijkende lokale data kunnen indien beschikbaar en gewenst in de Greenvis Warmtetool worden ingevoerd, maar dit is niet noodzakelijk. Vraag een gratis demo aan en merk het zelf!

Toepassingen

In welke situaties is de Greenvis Warmtetool een waardevol hulpmiddel? In alle situaties waarin het snel doorrekenen van verschillende warmte-alternatieven in een gebied waardevol is! Een aantal voorbeelden om dit concreet te maken:

  • Techno-economische afwegingen in het proces naar een TransitieVisie Warmte in een gemeente;
  • Techno-economische afwegingen in het proces naar een Regionale EnergieStrategie;
  • Samenstellen van optimale gebiedsconfiguraties binnen een Uitvoeringsprogramma;
  • Zoeken naar optimale verduurzamingsmogelijkheden voor het vastgoed van woningcorporaties;
  • Zoeken naar (een portfolio van) warmtenetkansen voor exploitanten en financiers;
  • Second opinion op andere warmtemodellen zoals Vesta MAIS (gebruikt in de Startanalyse van de Leidraad), het Energie Transitie Model en CEGOIA.

Hoe kunnen wij je helpen?

De waarde van de Greenvis Warmtetool zit vooral in het verdiepend inzicht in keuzes en consequenties. Afhankelijk van jouw wensen zijn drie vormen mogelijk waarin we je met deze tool kunnen helpen.

Projectmatig

Een Greenvis projectteam bespreekt met jou de lokale situatie en brengt jouw vraagstuk helder in kaart. Vervolgens definiëren we samen welke scenario’s interessant zijn voor een doorrekening. Onze modelleur gaat aan de slag en neemt je mee in de resultaten van het model.

Flexibele hulp (raamovereenkomst)

Verwacht je in de toekomst regelmatig vraagstukken te hebben waarin een snelle, flexibele doorrekening van aardgasvrije warmtesystemen kan helpen? Dan kun je een raamovereenkomst met ons afsluiten om doorlopend flexibele ondersteuning te ontvangen van een Greenvis modelleur. Neem contact op voor de mogelijkheden!

Aanschaffen van de Greenvis Warmtetool

Ja, je kunt de tool ook als geheel van ons kopen. Dan ontvangt je niet alleen het interactieve rekenmodel met voorgeprogrammeerde scenario’s (dat ontvangt je al bij een project), maar ook de achterliggende GIS plug-ins en datasets om zelf scenario’s te definiëren. Ideaal voor onbeperkte controle over de berekening en de scenariodefinities.

Meer informatie

Meer informatie? Kom met ons in contact, download de aanvullende informatie of bekijk de webinar over de Greenvis Warmtetool.

Kijk hier de webinar over de ‘Greenvis Warmtetool’ terug

Voor meer informatie over de Greenvis Warmtetool, neem contact op met Johan

Johan Verheij
Engineer

06 - 11764210
johan.verheij@greenvis.nl
Johan Verheij