Leiding over Warmte

Iedere gemeente heeft een regierol in de warmtetransitie. Voor veel gemeenten zijn collectieve warmtesystemen een nieuw energiesysteem om hun aanpak van de warmtetransitie te laten slagen. Andere gemeenten zijn hier al verder in. Hoe ontwikkel je als gemeente een warmtesysteem? Hoe neem je de Leiding over Warmte? 

Onze aanpak Leiding over Warmte geeft daar antwoord op. Het geeft je een overzicht van de stappen voor het ontwikkelen van een collectief warmtesysteem. 

Stappen, mijlpalen en thema’s

De aanpak bestaat uit 4 stappen en elke stap eindigt door het bereiken van een mijlpaal. Voor het bereiken van een mijlpaal moeten de activiteiten in de stap worden uitgevoerd.  Dit gaat aan de hand van vijf thema’s: Organisatorisch, Technisch, Financieel, Maatschappelijk en Juridisch.

Het ontwikkelen van een collectief warmtesysteem vraagt om een multi-disciplinaire aanpak; je kan een geweldig technisch systeem hebben, maar zonder het ontwikkelen van maatschappelijk draagvlak wordt het niet financieel haalbaar. De mijlpalen kunnen daarom alleen worden bereikt door het uitvoeren van activiteiten binnen de vijf thema’s.


Masterclass Leiding over Warmte

Om het jou en je collega’s makkelijker te maken, bieden we je met deze masterclass een compleet overzicht van de te nemen stappen naar een betaalbare, duurzame collectieve warmtevoorziening.

Datum: 13 juni
Tijd: 13:30 uur – 17:00
Locatie: Campus Werkspoor, Utrecht
Investering: Gratis. Na aanmelding rekenen we op je aanwezigheid.


Leiding over Warmte

We lichten de stappen en activiteiten toe per fase. Per stap geeft de tabel weer binnen welk thema de activiteit hoort. De activiteiten die horizontaal op dezelfde lijn staan kunnen parallel aan elkaar worden uitgevoerd.