Privacy- en cookiebeleid

Greenvis B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Greenvis B.V.
Nijverheidsweg 16G (1A)
3534 AM UTRECHT
www.greenvis.nl

Shannen van den Tempel is de Functionaris Gegevensbescherming van Greenvis B.V. Zij is te bereiken via shannen.van.den.tempel@dwtm.nl.

Persoonsgegevens

Om onze dienstverlening aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Greenvis B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw bedrijfsgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

Wij kunnen ook informatie van u verzamelen die niet persoonlijk is als u onze website gebruikt, zoals:

 • De naam van de browser die u gebruikt;
 • Het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • De service provider waarmee u internettoegang hebt;
 • Het soort device waarmee u verbinding maakt met de website.

Doel en grondslagen

Greenvis B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Greenvis B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

We kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren en verwerken, zoals wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten en/of als u contact met ons opneemt. Wij mogen uw gegevens verwerken om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren. Voor de verwerking van een aantal gegevens hebben we een gerechtvaardigd belang.

Verder zullen we uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Bewaartermijn

Greenvis B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van uw persoonsgegevens

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen, bijvoorbeeld: onze website beheerder. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Deze partijen zijn “verwerkers” in de zin van de Relevante Wetgeving.

Derden

Greenvis zal uw gegevens niet delen met derden.

Doorgifte

Wij zullen uw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens.

Links

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Greenvis B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@greenvis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Nieuwsbrief

Het is mogelijk dat Greenvis B.V. op den duur ook nieuwsbrieven gaat versturen aan de aanvragers. Zo blijft u op de hoogte van onze diensten, nieuws en evenementen. Uw contactgegevens gebruiken wij om uw deze nieuwsbrief aan te bieden. Hiervoor hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij iedere nieuwsbrief zal een afmeldmogelijkheid worden opgenomen, u kunt hiermee zelf het moment van afmelden kiezen.

Wij zullen uw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hiermee nauw samenhangt. Zo worden uw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

Beveiliging

Greenvis B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, waaronder:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie.
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben.
 • Geheimhoudingsverklaringen van werknemers.
 • Back-up van de gegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@greenvis.nl

Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Greenvis B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Greenvis B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@greenvis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Greenvis B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijziging van onze privacy policy

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan de website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Uw rechten

De gegevens die we van uw verzamelen zijn persoonlijk. U hebt daarom de volgende rechten:

 • U mag ons vragen om inzage in uw gegevens;
 • U mag ons vragen om correctie, beperking of wissen van uw gegevens;
 • U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken middels een verzoek per e-mail naar info@greenvis.nl. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen wij geen gegevens meer van uw verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: