Ontwerp en energieprestatie

De techniek van warmtenetten staat niet stil. Vierde en vijfde generatie warmtesystemen bieden nieuwe kansen. Het optimaal ontwerpen van een warmtenet gaat ook niet meer enkel om kosten. Het gaat steeds meer om integrale, maatschappelijke uitdagingen zoals het reduceren van broeikasgas uitstoot door wijken te verduurzamen, het voorkomen of beperken van netcongestie en het vermijden van bijkomende hittestress. Deze aspecten spelen dus ook een centrale rol in onze integrale aanpak voor het ontwerpen van warmtenetten.

Wij begrijpen de techniek en de kosten van warmtenetten, en de relatie met de organisatorische, juridische en maatschappelijke aspecten bij de ontwikkeling ervan. Daarom weten wij wat er in elke fase de passende technische uitwerking inhoudt.

Onderzoeksfase

In de onderzoeksfase draait de technische uitwerking om het schetsontwerp (SO). Met onze Warmtetool kunnen we snel verschillende scenario’s met elkaar vergelijken. Vervolgens werken we twee tot drie voorkeursvarianten uit tot een SO van het volledige warmtesysteem. We maken een raming van de kosten gebaseerd op gevalideerde en actuele kengetallen.

Ontwerpfase

In de ontwerpfase werken we per component van het warmtesysteem het voorlopig ontwerp (VO) uit: leidingwerk, installaties, regelsystemen en instrumentatie. Deze fase vraagt om meer detailniveau en specialistische kennis, en biedt een gedetailleerde uitwerking van het gehele systeem. Het ontwerpen van warmteaansluitingen valt bij warmtebedrijven onder de sales engineering en is een belangrijk aspect van het verkoopproces. De kostenraming bij een VO is gebaseerd op een risicoanalyse en indicatieve offertes van leveranciers en aannemers.

Vastleggen of realiseren

In de fase vastleggen of realiseren wordt het ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp en een uitvoeringsontwerp. Dit is vaak het werk van aannemers en hiervoor nemen wij dus ook partners in de hand. Tegelijkertijd is het in deze fase wel erg belangrijk om een verklaring voor de energieprestatie op te laten stellen. Dit zijn EMG verklaringen en deze stellen wij sinds 2015 op voor tientallen warmtenetten in Nederland.