Neem leiding over warmte
met Greenvis

Een integrale aanpak voor jouw collectieve warmte- en koudesysteem

Leiding over Warmte

Iedere gemeente heeft een regierol in de warmtetransitie. Voor veel gemeenten zijn collectieve warmtesystemen een nieuw
energiesysteem om hun aanpak van de warmtetransitie te laten slagen. Andere gemeenten zijn hier al verder in.
Hoe ontwikkel je als gemeente een warmtesysteem? Hoe neem je de Leiding over Warmte?

Onze aanpak Leiding over Warmte geeft daar antwoord op.
Het geeft je een overzicht van de stappen voor het ontwikkelen van een warmtenet.

Meer informatie