Sales Engineering

Sales-engineering is het ontwerpen van een aansluiting van panden op het warmtenet. Wanneer we dit uitvoeren voor een warmtebedrijf gebeurt dit vaak in de verkoopfase. Vandaar de term Sales-Engineering.  Hiermee geven we inzicht hoe het pand technisch aangesloten kan worden op het warmtenet en wat daarbij de risico’s en de kosten zijn. Hiermee kunnen de pandeigenaar en het warmtebedrijf de volgende stap zetten tot een overeenkomst. 

Dit doen we voor zowel de eigenaren van panden als voor beheerders en eigenaren van warmtenetten, denk aan:

  • VVE’s;
  • Gemeenten;
  • Woningcorporaties;
  • Warmtebedrijven privaat en publiek;
  • Netbeheerders.

Sales engineering bestaat grofweg uit 2 stappen

Stap 1. Analyse bestaande installatiedit doen we op locatie. We bepalen het vermogen en de locatie van de huidige warmteopwekkers. Daarnaast brengen we het temperatuurregime in kaart en maken een schets van de inpandige distributie en afgiftegroepen.

Figuur 1: Schets van het inpandig tracé in de huidige situatie

Stap 2. Ontwerp nieuwe situatie. Op basis van de gebouwopname, ontwerpen we alle aspecten van de nieuwe warmteaansluiting:

  • Locatie van het afleverstation.
  • Tracé van de warmteleidingen: uitpandig, inpandig primair, inpandig secondair.
  • Inpassing bestaande installatie

Figuur 2: Principeschema van een inpandige installatie na aansluiting op het warmtenet

Voor meer informatie over sales engineering, neem contact op met Johan

Johan Verheij
Engineer

06 - 11764210
johan.verheij@greenvis.nl
Johan Verheij