Vastleggen

Deze stap staat in het teken van Vastleggen. Op het eind van deze stap heb je duidelijkheid over subsidies, financiering en vergunningen. Bovendien zijn aannemers geselecteerd en contracten met hen afgesloten. Daarna kan jouw warmtebedrijf of het geselecteerde warmtebedrijf een definitief investeringsbesluit nemen. 

Naar het conditioneel investeringsbesluit

Allereerst richt je het warmtebedrijf op volgens het organisatiemodel dat in de vorige stap is gekozen. Omdat de ACM het warmtebedrijf zal toetsen op geschiktheid en financiële uitvoerbaarheid, is het belangrijk dat het warmtebedrijf daaraan kan voldoen. Dit kan bijvoorbeeld door samen te werken met private partijen.

In de vorige stap is een organisatiemodel gekozen en zijn panden geschouwd. Met deze informatie scherp je het voorlopig ontwerp en de businesscase aan. Ook ga je door met het uitvoeren van de participatiestrategie.

De gemeente wijst een voorgenomen warmtekavel aan en vraagt partijen een aanbieding voor het invullen daarvan. Warmtebedrijven stellen een globaal kavelplan op. Het college wijst gelijktijdig het warmtekavel en warmtebedrijf aan.

Subsidies vraag je aan voor de warmtebron, de infrastructuur, de BAK en aanpassingen aan de woning. Naast subsidies haal je financiering op om de investeringen in realisatie te kunnen doen. Ook vraag je de vergunningen aan.

Klik om het figuur groter te maken

Je neemt het conditioneel investeringsbesluit om een extra commitment af te geven. De betrokken partijen kunnen dan verder investeren in het definitief ontwerp en aanbestedingen. Op dit moment is ook duidelijk hoeveel financiering nodig is, waarvoor subsidie wordt aangevraagd en welke vergunningstrajecten moeten starten.

Naar het definitieve investeringsbesluit

De warmtebron, het warmtenet en de inpandige aanpassingen worden gedetailleerd uitgewerkt in een definitief ontwerp (DO). Het DO is daarmee een blauwdruk voor de realisatie van het warmtenet. Daarmee kan ook de businesscase worden verbeterd.

Je stelt een Programma van Eisen (PvE) op. Het PvE beschrijft de technische eisen waaraan alle componenten van het warmtenet moeten voldoen. Dit is nodig voor het aanbesteden van aannemers. Doel van de aanbestedingen is om geschikte aannemers te selecteren voor het realiseren (en mogelijk onderhouden) van het warmtesysteem.

Als de vergunningen zijn verleend, subsidies zijn verkregen en financiering is opgehaald heeft het warmtebedrijf voldoende zekerheid om de tarieven te delen met de afnemers. Daarmee kunnen ook de eerste aansluit- en leveringscontracten worden ondertekend met de afnemers.

Het definitieve investeringsbesluit neem je zodra al het bovenstaande is afgerond. Dus: de aannemers zijn aanbesteed, de vergunningen zijn verleend, subsidies zijn verkregen, financiering is opgehaald en de eerste contracten met afnemers zijn ondertekend. De betrokken partijen hebben voldoende zekerheid om te gaan investeren. De bouw kan beginnen!

Ga naar de volgende of vorige stap

Voor meer informatie over deze stap, neem contact op met Paul

Paul Valk
Ontwikkelaar

06 - 19824661
paul.valk@greenvis.nl
Paul Valk