Onderzoeken

In deze stap onderzoek je de mogelijke collectieve warmtesystemen met de belangrijkste stakeholders. Het is belangrijk samen een gedragen keuze te maken voor een warmtesysteem, en daarvan de technisch-financiële haalbaarheid te onderzoeken. De mijlpaal van deze stap is de ondertekening van de intentieovereenkomst.

Naar een voorkeurs warmtesysteem

Een gebiedsanalyse geeft je overzicht van de warmtevraag en aanwezige warmtebronnen. Ook krijg je inzicht in welke stakeholders aanwezig zijn. Met de belangrijkste stakeholders vorm je een stakeholdergroep, waarmee je elkaars uitdagingen, wensen en ambities verkent. Voorbeelden van stakeholders zijn de gemeente, woningcorporaties, de netbeheerder, het waterschap en grote afnemers van warmte. Afhankelijk van de sociale structuren in de wijk en je doelstelling betrek je hier ook een (actieve) bewonersgroep.

Om de prioriteiten van elke stakeholder te begrijpen, uitgangspunten vast te stellen en later gemakkelijk een keuze te maken stel je een afwegingskader op. Elke stakeholder weegt daarin de aspecten vanuit zijn perspectief.

Vervolgens maak je voor verschillende warmtesystemen een globale techno-economische analyse. Je vergelijkt de resultaten door het afwegingskader toe te passen. Zo kun je een keuze maken voor een warmtesysteem dat het beste past voor de deze wijk.

Klik om het figuur groter te maken

Naar de intentieovereenkomst

Je onderzoekt de mogelijkheden van de gekozen warmtebron(nen) en gaat in gesprek met de verantwoordelijke partijen. Het warmtesysteem naar voorkeur werk je verder uit in een schetsontwerp. Aan de hand van het schetsontwerp maak je een begroting, wat dient als input voor de businesscase. Daarmee maak je de financiële haalbaarheid inzichtelijk.

Zodra het warmtesysteem op hoofdlijnen duidelijk is, informeer je toekomstige afnemers. Bijvoorbeeld welk systeem je ontwikkelt en de planning daarvan. Hierdoor bied je ze handelingsperspectief, en weten toekomstige afnemers waar ze aan toe zijn.

Als het warmtesysteem technisch en financieel haalbaar blijkt binnen de vastgestelde uitgangspunten, onderteken je de intentieovereenkomst met de stakeholdergroep. Met deze overeenkomst onderschrijf je elkaars vertrouwen in het systeem, wat een sterke basis geeft voor verdere ontwikkeling.

Ga naar de volgende stap

Voor meer informatie over deze stap, neem contact op met Aleida

Aleida Verheus
Sr. Adviseur

06-34497025
aleida.verheus@dwtm.nl
Aleida Verheus