Christiaan van Soest

“De warmtetransitie is het complexe deel van de energietransitie in de gebouwde omgeving.”

Warmtevraagstukken en energieopslag zijn de rode draden in mijn carrière tot nu toe. Na in 2011 te zijn afgestudeerd aan de TU Delft heb ik bij TNO gewerkt aan een thermochemische warmtebatterij en heb ik bij DNV GL o.a. meegewerkt in en/of aan de basis gestaan van verschillende warmteprojecten. Met de overstap naar Greenvis kan ik mijn kennis m.b.t. het warmtevraagstuk verder uitbouwen, snel schakelen met expert collega’s en me effectief inzetten in het belang van de opdrachtgever. Op deze manier kan ik helpen bij het vormgeven van de warmtetransitie in Nederland.

Ontwikkelaar

Christiaan van Soest