Andries Lof

“Soms dagdroom ik, dat ik 100 jaar geleden leef en ooggetuige ben van de verandering in het fundamenteel natuurkundig begrip van de wereld. Fundamentele inzichten die Einstein en vele anderen hebben neergezet. Maar steeds vaker dagdroom ik van een toekomst waar de kennis uit het verleden en bigdata van nu worden gecombineerd, om het als maar groeiende energievraag stuk op te lossen.”

Als data- en GIS-specialist werkt Andries aan de rekenmachines van de warmtetransitie. Hij ontwikkelt software voor het ontwerpen en begroten van warmtenetten, het vergelijken van verschillende warmtetechnieken en analyseren van data in de (gebouwde) omgeving die bepalend zijn voor de keuze tussen technieken. Zijn software wordt ingezet voor overheden, warmtebedrijven, woningcorporaties en netwerkbedrijven.

Software Engineer

06 - 41182692
andries.lof@greenvis.nl

Andries Lof