Paul Valk

“Een bijzonder team mensen die met pure intrinsieke motivatie de warmtetransitie verder helpen”

Na de studie luchtvaart in Delft te hebben afgerond, ben ik 9 jaar bezig geweest met het ontwikkelen van buizen in de olie- en gasindustrie. Nu heb ik als doel gesteld mijn energie en tijd te gaan steken in het verduurzamen van de wereld.

Ik ben ervan overtuigd dat het centraal organiseren van duurzame warmte en koude significant zal bijdragen aan dit doel. Bij Greenvis ga ik aan de slag met het realiseren van de warmtetransitie door integraal samen te werken met gemeenten, netwerkbedrijven, warmtebedrijven, installateurs, adviseurs en andere partners.

Dus niet voor eigen succes, maar de warmtetransitie met elkaar realiseren. Dit is de kracht van Greenvis en de reden waarom ik mij hierbij aansluit.

Ontwikkelaar

06 - 19824661
paul.valk@greenvis.nl

Paul Valk