Michiel van der Vight

Michiel is mede-eigenaar van De WarmteTransitieMakers en zette de methodiek op voor Transitievisies Warmte en Wijkuitvoeringsplannen die inmiddels in talloze Nederlandse gemeenten gebruikt wordt. Michiel is die ervaren schakel die visie en landelijke kennis van innovaties verbindt aan lokale opgaven, volgens een duidelijk proces, met herkenbare invulling. Zijn passie ligt bij bewonersgerichte wijkaanpakken in de warmtetransitie. Hierbij werkt hij altijd vanuit het ‘totaalplaatje’ van de bewoner.

Sr. Adviseur en partner

Michiel van der Vight