Leiding over Warmte

Iedere gemeente heeft een regierol in de warmtetransitie. Voor veel gemeenten zijn collectieve warmtesystemen een nieuw energiesysteem om hun aanpak van de warmtetransitie te laten slagen. Andere gemeenten zijn hier al verder in. Hoe ontwikkel je als gemeente een warmtesysteem? Hoe neem je de Leiding over Warmte? 

Onze aanpak Leiding over Warmte geeft daar antwoord op. Het geeft je een overzicht van de stappen voor het ontwikkelen van een collectief warmtesysteem. 

Stappen, mijlpalen en thema’s

De aanpak bestaat uit 4 stappen en elke stap eindigt door het bereiken van een mijlpaal. Voor het bereiken van een mijlpaal moeten de activiteiten in de stap worden uitgevoerd.  Dit gaat aan de hand van vijf thema’s: Organisatorisch, Technisch, Financieel, Maatschappelijk en Juridisch.

Het ontwikkelen van een collectief warmtesysteem vraagt om een multi-disciplinaire aanpak; je kan een geweldig technisch systeem hebben, maar zonder het ontwikkelen van maatschappelijk draagvlak wordt het niet financieel haalbaar. De mijlpalen kunnen daarom alleen worden bereikt door het uitvoeren van activiteiten binnen de vijf thema’s.

Leeswijzer

De stappen en activiteiten zijn hieronder stap voor stap toegelicht. Aan de linkerkant staat de toelichting van de activiteit, aan de rechterkant een tabel. De tabel geeft weer binnen welk thema de activiteit hoort. De activiteiten die horizontaal op dezelfde lijn staan kunnen parallel aan elkaar worden uitgevoerd.