Frits Verheij

“Ik wil bijdragen aan een energievoorziening die draait op hernieuwbare energie en niet afhankelijk is van aardolie en andere fossiele energie”

Frits heeft een groot netwerk in de energietransitie, van experts tot bestuurders en is vooral in zijn element op het snijvlak van innovatie, beleid en strategie. Hij werkt al tientallen jaren voor en met overheden, energie- en warmtebedrijven, netbeheerders, industrieën en andere organisaties in de energiesector, meestal in een leidende rol en vaak met zowel technische als sociaaleconomische experts. Frits is een netwerker en een teamspeler en weet goed om te gaan met verschillende visies en belangen van stakeholders op directie- en bestuursniveau. Mensen vertrouwen hem en teams kunnen op hem bouwen.

Algemeen directeur

06-30111603
frits.verheij@dwtm.nl

Frits Verheij