Thomas Gietema

“De warmtetransitie vraagt om een integrale aanpak en samenwerking om succesvol te zijn. Dit betekent dat we niet alleen moeten kijken naar technologische oplossingen, maar ook naar de sociale en economische aspecten van het vraagstuk. “

Thomas combineert een brede technische achtergrond met specifieke kennis over de energiesector. Tijdens zijn master Energy Science werkte Thomas mee aan
onderzoek naar innovatieve zonnepanelen. Nu focust hij op het verduurzamen van de gebouwde omgeving via scherpe analyses en een heldere adviezen.

Technisch adviseur

Thomas Gietema