Greenvis - Producten - WUP

Wijkuitvoeringsplan

Greenvis consultancy

In een wijkuitvoeringsplan werkt de gemeente toe naar een concrete warmtevoorziening op wijkniveau. Hoe deze warmtevoorziening eruit komt te zien, dat wordt bepaald door verschillende factoren. Wie hebben een grote warmtevraag in het gebied? Welke warmtebronnen zijn er beschikbaar? Welke woningen zijn in het bezit van de woningcorporatie? En wat willen de inwoners eigenlijk? Dit vraagt om maatwerk en daar helpen wij u graag bij. 

De opgave

Het wijkuitvoeringsplan beschrijft de afbakening van het gebied, de nieuwe warmtevoorziening en de rolverdeling tussen de gemeente en maatschappelijke partners. De voorkeuren en wensen van de toekomstige afnemers zijn gehoord en zijn waar mogelijk meegenomen in de uitwerking van het plan. Daarnaast is duidelijk wanneer het gebied wordt afgesloten van het aardgas.

Onze aanpak

Bij het opstellen van een wijkuitvoeringsplan ligt onze focus op het concretiseren van de Transitievisie Warmte, waarbij we werken vanuit drie pijlers: draagvlak, besluitvorming en technische-financiële onderbouwing. Daarbij onderscheiden we in ons plan van aanpak vier fasen (figuur 1):

  • Tijdens de inventarisatiefase zorgen we voor techno-economische onderbouwing voor de komende keuze voor een warmtesysteem. Intern wordt draagvlak gecreëerd via de vaststelling van een Plan van Aanpak door het college van B&W.
  • Tijdens de participatiefase zorgen we voor steun onder bewoners en gaan we samenwerkingsverbanden aan met maatschappelijke partners.
  • In de conceptvormingsfase realiseren we een conceptplan met draagvlak vanuit bewoners en maatschappelijke partners.
  • In de besluitvormingsfase bieden we het wijkuitvoeringsplan ter besluitvorming aan en zorgen we voor een Letter of Intent die is ondertekend door maatschappelijke partners en de gemeente.

Figuur 1: In onze aanpak onderscheiden we vier fasen.

Om het proces van een wijkuitvoeringsplan te optimaliseren, hebben we drie ondersteunende tools ontwikkeld: onze GreenGIS-kaarten, de Greenvis Warmtetool en het Greenvis Participatiewiel.

Ons aanbod

We kunnen u flexibel of projectmatig ondersteunen, of u het hele proces uit handen nemen. Graag komt Arwen van der Gugten met u in gesprek om samen een aanpak op te stellen.


Voor meer informatie over wijkuitvoeringsplannen:

neem contact op met
arwen.van.der.gugten@greenvis.nl
of bel met 06 - 29219904.