Geothermie

Wat is geothermie?

Geothermie -ook wel aardwarmte genoemd- is een duurzame warmtebron die gebruik maakt van warmte uit de diepe ondergrond vanaf minimaal 500 meter. 

Hoe werkt geothermie?

Bij geothermie wordt warmte gewonnen uit aardlagen van meer dan 500 meter diep. Onder de grond stijgt de temperatuur met ongeveer 3°C per 100 meter.

Een geothermiebron bestaat altijd uit 2 putten: de productieput en de injectieput. Vanuit de productieput wordt het warme water omhoog gepompt. Een warmtewisselaar haalt de warmte uit het water zodat die kan worden gebruikt in bijvoorbeeld een warmtenet. Het afgekoelde water wordt via de injectieput weer teruggepompt onder de grond, in dezelfde diepe aardlaag als waar het uit omhoog is gepompt en zo houden we de druk in de bodem op peil.

De warmte kan op verschillende diepten gewonnen worden, afhankelijk van de diepte wordt een andere naam gebruikt:

  • Ondiepe geothermie (500-1500 meter onder het maaiveld)
  • Diepe geothermie (1500-4000 meter onder het maaiveld)
  • Ultradiepe geothermie  (>4000 meter onder het maaiveld)

In Nederland is diepe geothermie de meest voorkomende vorm en zijn al ongeveer 30 van deze bronnen gemaakt.

Voor het boren van een geothermie put is best veel ruimte nodig, wel 2 tot 3 voetbalvelden. Het boren van een put duur 1 à 2 maanden; per bron zijn 2 putten nodig. Wanneer het boren klaar is dan wordt boven de grond een technische ruimte gebouwd, voor deze ruimte is zo’n 1000 tot 2000 m2 nodig.

De voor- en nadelen van geothermie

Voordelen

  • Duurzame bron voor de lange termijn.
  • Diepe geothermie bewezen techniek in Nederland.
  • Relatief weinig ruimtebeslag bovengronds.
  • Warmte heel het jaar door beschikbaar; niet afhankelijk van het weer of seizoen.

Nadelen

  • Benodigde schaalgrootte van minimaal 5.000 woningen.
  • Grote investering nodig.
  • Werkelijk haalbare potentie pas bekend nadat een proefboring is uitgevoerd; risico dat hoeveelheid warmte die gewonnen kan worden toch kleiner is dan verwacht.

Meer weten over geothermie?

Max Vroomen
Engineer

0629219904
max.vroomen@dwtm.nl
Max Vroomen
Johan Verheij
Engineer

06 - 11764210
johan.verheij@greenvis.nl
Johan Verheij