Businesscase voor lage temperatuur aardwarmte voor Energie Beheer Nederland (EBN)

Inzicht in de potentie van ondiepe geothermie als duurzame warmtebron

Energie Beheer Nederland (EBN) onderzoekt de mogelijkheid om lage temperatuur aardwarmte (ondiepe geothermie) in te zetten voor de gebouwde omgeving. Tot nu toe heeft EBN vooral gekeken naar de financiële en technische potentie van warmtewinning uit ondiepe geothermie vanuit perspectief van de bron. De wens is echter om verder te kijken dan alleen de bron en het hele systeem mee te nemen in een ontwerp en businesscase. Dat wil zeggen dat ook de warmte-infrastructuur en warmte afnemers moeten worden meegenomen.

EBN heeft Greenvis gevraagd te helpen bij het ontwerpen van een systeem voor een warmtenet en het opstellen van de bijbehorende warmtenet businesscase. Het doel is om inzicht te krijgen in de potentie van ondiepe geothermie als duurzame warmtebron en een goed beeld krijgen van de waarden van de ondergrond. 

De projectaanpak

In samenwerking met Ennatuurlijk, de gemeente Eindhoven en Greenvis is er nagedacht over de scope en alle belangrijke systeemkeuzes en uitgangspunten. Greenvis heeft hierin de rol van projectleider op zich genomen.

We hebben voor verschillende ondiepe geothermie bronscenario’s een systeemontwerp opgesteld van de bron tot en met de afnemer. Dat wil zeggen; ondiepe geothermie bronnen (lage temperatuur aardwarmte) op verschillende diepten (tussen 500 – 1.500 m), met verschillende brontemperaturen. Hierbij zijn de warmte-infrastructuur en warmte afnemers meegenomen.

EBN maakt deel uit van het collectief WarmingUP en ziet veel voordelen van de inzet van de Design Toolkit, waarmee warmtenet ontwerpen gemaakt kunnen worden. Deze tool is dan ook gebruikt om simulaties uit te voeren van de opgestelde systeemontwerpen. In deze simulaties hebben wij de warmtevraag en de inzet van de verschillende bronnen en seizonesopslag gesimuleerd voor een aantal jaar. De hieruit volgende inzet van de bronnen is input voor de businesscase.

Naast de Design Toolkit hebben wij onze zelf ontwikkelde tools gebruikt om een ontwerp te maken van alle distributienetten (ook wel secundaire netten genoemd).  Op basis hiervan is een businesscase opgesteld volgens de F1F9 methodiek. Hieronder een afbeelding met de inzet van de verschillende warmtebronnen, gesimuleerd in de Design Toolkit van WarmingUp.

Haalbare businesscase mogelijk

Greenvis heeft een businesscase en onderliggende rapportage opgeleverd. De belangrijkste conclusie van ons onderzoek is dat een haalbare businesscase voor ondiepe geothermie in de gebouwde omgeving mogelijk is. Met name voor de wat hogere temperatuur bronscenario’s in combinatie met seizoensopslag. Ons onderzoek is ook gepubliceerd door EBN

 

“Het was fijn samenwerken met Greenvis. Inhoudelijk was de bijdrage van Greenvis heel belangrijk, maar ook de communicatie en samenwerking verliep erg prettig.”

– Marijn Renting, Business Advisor, Energie Beheer Nederland (EBN)

Meer weten over dit project?

Johan Verheij
Engineer

06 - 11764210
johan.verheij@greenvis.nl
Johan Verheij