F1F9 Businesscase

Greenvis engineering

Voordat een warmte-exploitant een investering zal overwegen, moet u de haalbaarheid van een warmtenet vanuit verschillende aspecten aantonen. Technisch, bestuurlijk, maatschappelijk en juridisch, maar ook financieel.  Daarom biedt Greenvis een gestandaardiseerd businesscase voor warmtenetten aan, die is opgebouwd volgens het F1F9-rekenmodel. Deze wordt breed geaccepteerd in de warmtesector en biedt consistentie en transparantie in de opbouw van de doorrekening uw businesscase.

Een financiële uitdaging

De warmtetransitie staat voor de uitdaging om duurzame, betaalbare en betrouwbare warmte te leveren. De komst van een warmtenet heeft invloed op de afnemers, producent(en), leverancier en investeerder(s) van een project. Daarom moeten alle kosten van deze partijen helder zijn voordat een project van start kan gaan.

De vaak grote initiële investeringen en lange ontwikkelperiodes van een collectieve warmteoplossing vragen om nauwkeurige doorrekening van de kosten en het in kaart brengen van risico’s. Hierin is het van belang om van alle stakeholders die zijn aangesloten zijn of haar belang mee te kunnen nemen. Een complex proces waarbij de businesscase het slotstuk vormt voor het financiële rendement.

De oplossing van Greenvis

Greenvis kan u met een gestandaardiseerd F1F9-rekenmodel inzicht bieden in de financiële implicaties van een warmteoplossing. Het model helpt u bij een dynamische en inzichtelijke doorrekening van een businesscase voor uw warmtenet.

F1F9 is een methodiek die standaardisatie aanbrengt in de doorrekeningen, bekendheid heeft in de warmtesector en consistentie biedt in de opbouw van het financiële overzicht. Afhankelijk van de benodigde diepgang in de businesscase is het model snel om te bouwen naar eigen wens. De basis van het model geeft direct inzicht in de belangrijkste variabelen en opbouw van de berekening. Functies zoals gevoeligheidsanalyses, scenario’s en optimalisaties kunnen in het model worden ingebouwd.

Figuur 1: Voorbeeld dashboard F1F9 model Greenvis.

Verder is het model een ideaal startpunt als u de eerste stappen wilt verkennen in hoe een businesscase voor warmtenetten werkt. Wij helpen u hier graag bij. Aan de hand van een cursus nemen wij u mee in de financiële wereld van warmte en koude.

We helpen u graag met uw F1F9 businesscase

Kortom, heeft u of uw organisatie behoefte aan de doorrekening van een financiële haalbaarheid voor een specifieke casus? Of wilt u meer kennis vergaren van de basisbeginselen die worden toegepast in een businesscase? Christiaan van Soest komt graag met u in contact.


Voor meer informatie over onze F1F9 businesscases:

neem contact op met
christiaan.van.soest@greenvis.nl
of bel met 06 - 41594469.