Concept ontwerp warmtenet Andijk

Warmte uit een geothermiebron gaat ondernemers in het glastuinbouwgebied Het Grootslag van duurzame warmte voorzien. De Energiecombinatie Wieringermeer (ECW Netwerk) boort als ECW Geo Andijk sinds 18 november 2017 naar een diepte van 2,5 km. Inmiddels is de eerste welltest uitgevoerd en de resultaten zijn boven verwachting. Greenvis helpt ECW Netwerk bij het conceptontwerp voor het warmtenet dat aangelegd zal worden.

Glastuinbouwgebied Het Grootslag is gelegen in West-Friesland nabij het IJsselmeer,  ECW Netwerk – ook verantwoordelijk voor de geothermische ontwikkelingen op het bedrijventerrein Agriport A7 – en verschillende glastuinbouwondernemingen hebben de handen ineengeslagen om aardwarmte te gaan gebruiken voor de verwarming van de kassen. Het samenwerkingsverband heeft als doel de aangesloten bedrijven verder te verduurzamen door het gebruik van aardgas in de sector terug te dringen, met een lagere COuitstoot per product als gevolg.

Greenvis draagt bij door ECW Netwerk te helpen met het conceptueel ontwerpen van het warmtenet dat in het gebied komt te liggen om ten minste 30 MWth te leveren aan kassen langs de Nieuwe Dijk en Veenakkers. Bij het leidingnetontwerp is expliciet aandacht voor de dimensionering van het netwerk in de afweging tussen investerings- en operationele kosten. Daarnaast dient het conceptnetwerk flexibel genoeg te zijn om extra uitbreidingen van de opwekking en de warmtelevering mogelijk te maken.

Greenvis heeft in een iteratief proces aan de hand van verschillende opwekking, afgifte en operationele parameters de keuze voor een optimale dimensionering onderbouwd met behulp van zelf ontwikkelde software. Met deze software ontwerpen, simuleren en begroten we warmte- en koudenetten. Volg de actuele ontwikkelingen van het geothermieproject in Andijk hier.

Wilt u meer weten over wat Greenvis kan betekenen voor uw duurzame warmte- en koude plannen? Neem dan contact op met Mark Wolf.