Industriële warmtepomp

Wat is een industriële warmtepomp?

De industriële warmtepomp wordt vooral gebruikt om de inzetbaarheid van (rest)warmtebronnen te verhogen. Een warmtepomp kan worden gebruikt om de aanvoertemperatuur van de warmte te verhogen, zodat woningen en gebouwen verwarmd kunnen worden. Een warmtepomp kan echter ook gebruikt worden om de retourtemperatuur van de warmte nog verder te verlagen, zodat er meer bronvermogen beschikbaar komt en de warmtebron efficiënter wordt.

Een warmtepomp kan worden gebruikt i.c.m alle verschillende warmtebronnen, of kan alleen worden ingezet voor het produceren van warmte.

Hoe werkt de industriële warmtepomp?

In het geval van een warmtenet wordt de warmtepomp aan de ene kant aangesloten op de warmtebron en aan de andere kant op het warmtenet. 

Een warmtepomp bevat de volgende hoofdcomponenten: de verdamper en condensor (twee grote warmtewisselaars), een compressor, een expansieventiel en een koudemiddel. Door de warmtepomp stroomt koudemiddel, dit wordt in de verdamper verwarmd door de warmte van de bron (1). Vervolgens stroomt het koudemiddel richting de compressor (2). Hier wordt de druk en de temperatuur verhoogd, daarna stroomt het door naar de condensor (3). Hier wordt de warmte in het koudemiddel door een warmtewisselaar overgedragen op het warmtenet. Het koudemiddel uit de condensor stroomt door naar het expansieventiel (4). Daar wordt de druk en temperatuur verlaagd en begint het weer van voor af aan.

De voor- en nadelen van de industriële warmtepomp

Voordelen

  • Met een warmtepomp kan de inzetbaarheid van duurzame bronnen worden verbeterd.
  • Bij het inzetten van groene stroom volledig duurzaam.

Nadelen

  • Grote elektriciteitsvraag, belasting elektriciteitsnet.
  • Relatief duur.
  • Ruimtegebruik.

Meer weten over geothermie?

Johan Verheij
Engineer

06 - 11764210
johan.verheij@greenvis.nl
Johan Verheij