Fase 7: Realisatie

Aanleg van warmtenet, realisatie van de warmtebron en aansluiting van klanten

Van

  • Materialen geselecteerd en ingekocht.
  • Aannemers voor realisatie gecontracteerd.
  • Vergunningen voor aanleg verleend.
  • Ruim voldoende afname gecontracteerd.
  • Exploitatieorganisatie ingericht.

Naar

  • Een werkend warmtesysteem.
  • Operationele exploitatieorganisatie.
  • Opleveringsoverdracht van realisatie naar exploitatie.

Producten

Aannemers

Aannemers

Uitvoerende partij voor het maken van een compleet werkend systeem. Vaak grofweg opgesplitst in civieltechnische infra aannemer voor de warmteleidingen, installatietechnische aannemer voor gebouwaansluitingen en bovengrondse systeemcomponenten, specialistische aannemer voor warmtebron.

Uitvoeringsbegeleiding

Uitvoeringsbegeleiding

De kwaliteit van het warmtenet gedurende de lange exploitatieperiode wordt bepaald tijdens de uitvoering. Het loont om aannemers genoeg tijd te gunnen de aanleg volgens hoge kwaliteitsstandaard uit te voeren. Tijdens de aanleg zorgt opdrachtgever voor onafhankelijke kwaliteitscontrole en begeleiding.

Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement

Het detailontwerp en uitvoeringsplan voorzien in een aanleg met zo min mogelijk overlast. Al ontkomen we niet aan het afsluiten van wegen en het open graven van de openbare ruimte. Omgevingsmanagers helpen de aanleg vlot en met zo min mogelijk overlast te laten verlopen.

Voor wie?

Greenvis is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in het ontwikkelen van collectieve duurzame warmte- en koudenetten. Met name exploitanten, investeerders, gebruikers en aannemers zijn gebaat bij het realiseren van een collectief warmtesysteem. Greenvis neemt in de realisatie de rol van organisator en systeemarchitect, in de schaduw van aannemers en ingenieursbureaus die de aanleg en uitvoeringsbegeleiding doen.


Voor meer informatie over deze fase:

neem contact op met
christiaan.van.soest@greenvis.nl
of bel met 06 - 41594469.