Fase 6: Voorbereiding

Uitwerken voor de realisatie en contracteren warmteklanten

Van

  • Een getekend investeringsvoorstel door projectpartners.
  • Volledig juridisch en organisatorisch pakket (oa. overeenkomsten, oprichting entiteiten, aantrekken van personeel).
  • Warmtelevering en voldoende warmte afname gecontracteerd.
  • De detailengineering en realisatie gecontracteerd.
  • Totale projectfinanciering rond waarmee de detailengineering, aanleg en voorfinanciering tijdens volloop betaald worden.

Naar

  • Materialen geselecteerd en ingekocht.
  • Aannemers voor realisatie gecontracteerd.
  • Vergunningen voor aanleg verleend.
  • Ruim voldoende afname gecontracteerd.
  • Exploitatieorganisatie ingericht.

Producten

Ingenieursbureaus

Ingenieursbureaus

Maken detailontwerp met exacte ligging, materialisering en sterktetechnische doorrekening van het leidingnet. Installatietechnische details worden uitgewerkt en bronontwerp gefinaliseerd. Dit helpt de vraag aan aannemers helder op papier te krijgen.

Projectmanager

Projectmanager

Bewaakt de systeemarchitectuur tijdens de detailengineering en zorgt dat afwegingen vanuit integraal systeemperspectief genomen worden.

Commercieel ontwikkelaar

Commercieel ontwikkelaar

Een enthousiasmerende relatiemanager die potentiële warmteklanten helpt van intentieverklaring naar leveringsovereenkomst te komen. De ontwikkelaar heeft een goed gevoel voor de projectspecifieke warmtetechniek en combineert die met gebiedsinzicht. Dit is waardevol bij zowel nieuwe netten als het in/uitbreiden van bestaande warmtenetten.

Aanbestedingsbegeleiding

Aanbestedingsbegeleiding

Stelt een heldere vraag aan aannemers, dienstverleners en toeleveranciers voor een succesvolle realisatie en exploitatie.

Werving en Selectie

Werving en Selectie

Het bouwen van een gedegen team wat de uitontwikkeling, realisatie, exploitatie en uitbreiding kan begeleiden vraagt om een combinatie van ervaren, kundige warmteprofessionals aangevuld met expertise uit andere vakgebieden.

Voor wie?

Greenvis is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in het ontwikkelen van collectieve duurzame warmte- en koudenetten. Met name warmtebedrijven, netbeheerders, restwarmteleveranciers, financiers en aannemers zijn gebaat bij het voorbereiden van de realisatie van een collectief warmtesysteem. Greenvis neemt in de voorbereiding van realisatie de rol van organisator en systeemarchitect, in de schaduw van ingenieursbureaus die de detailengineering uitvoeren.


Voor meer informatie over deze fase:

neem contact op met
christiaan.van.soest@greenvis.nl
of bel met 06 - 41594469.