Fase 5: Financial close

Contracteren van partijen en ophalen van financiering

Van

 • Een getekende samenwerkingsovereenkomst met keuze voor exploitatiemodel.
 • Een realiseerbaar systeemontwerp.
 • Een gedetailleerde, haalbare businesscase (+/-20%).
 • Een investeringsvoorstel voor projectpartners.
 • Voldoende intentieverklaringen voor warmte opwek en afname.
 • Plan voor aantrekken externe financiering en dekking onrendabele eerste jaren.

Naar

 • Een getekend investeringsvoorstel door projectpartners.
 • Volledig juridisch en organisatorisch pakket (oa. overeenkomsten, oprichting entiteiten, aantrekken van personeel).
 • Warmtelevering en voldoende warmte afname gecontracteerd.
 • De detailengineering en realisatie gecontracteerd.
 • Totale projectfinanciering voor de detailengineering, aanleg en voorfinanciering tijdens volloop.

Producten

Commercieel ontwikkelaar

Commercieel ontwikkelaar

Een enthousiasmerende relatiemanager die potentiële warmteklanten helpt van intentieverklaring naar leveringsovereenkomst te komen. De ontwikkelaar heeft een goed gevoel voor de projectspecifieke warmtetechniek en combineert die met gebiedsinzicht. Dit is waardevol bij zowel nieuwe netten als het in/uitbreiden van bestaande warmtenetten.

Werving en selectie

Werving en selectie

Het bouwen van een gedegen team wat de uitontwikkeling, realisatie, exploitatie en uitbreiding kan begeleiden vraagt om een combinatie van ervaren, kundige warmteprofessionals aangevuld met expertise uit andere vakgebieden.

Due diligence

Due diligence

Systeem-, samenwerkings- en financiële keuzes worden gecontroleerd op realiteitszin en de impact van afwijkingen wordt inzichtelijk gemaakt door een onafhankelijke partij.

Sales engineering

Sales engineering

Inventariseren en doorrekenen hoe gebouwen aangesloten kunnen worden op een collectief warmtesysteem. Een salesrapportage is de basis om klanten een aanbod te doen voor aansluiting op het warmtenet. Voor klanten is het een kennismaking met de mogelijkheden van een duurzame warmteaansluiting en de acties die ze daar zelf in kunnen nemen.

Organiseren

Organiseren

Een projectmanager helpt partijen te komen tot contractvorming en financiering.

Verdieping

Verdieping

Verdieping businesscase en ontwerp o.b.v. vragen tijdens due dilligence.

Voor wie?

Greenvis is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in het ontwikkelen van collectieve duurzame warmte- en koudenetten. Met name warmtebedrijven, netbeheerders, restwarmteleveranciers, gemeenten, corporaties en investeringsfondsen zijn gebaat bij het uitwerken en vergroten van de haalbaarheid van een collectief warmtesysteem. Greenvis kan als onafhankelijke projectregisseur of in samenwerking met geïnteresseerde exploitanten en investeerders het warmtenet ontwikkelen.


Voor meer informatie over deze fase:

neem contact op met
christiaan.van.soest@greenvis.nl
of bel met 06 - 41594469.