Restwarmte

Restwarmte, per definitie warmte ‘die er al is’. Dit kan de goedkoopste en meest duurzame manier zijn om een nieuw warmtenet te ontwikkelen.

Wat is restwarmte?

Restwarmte* is “Onvermijdelijke thermische energie die als bijproduct in industriële of bedrijfsmatige processen wordt opgewekt en die ongebruikt afgevoerd wordt in de lucht of water.“

Restwarmte wordt zo genoemd als het voldoet aan de volgende criteria:

 • Onvermijdelijk: de vrijkomende warmte kan technisch én economisch niet meer gebruikt worden in het eigen proces.
 • Bijproduct: als de hoofdfunctie van een proces warmtelevering is, is er geen sprake van een bijproduct.
 • Ongebruikt: de vrijkomende warmte wordt afgevoerd naar de omgeving via lucht of water.

Hoe werkt restwarmte?

Er zijn verschillende bronnen van restwarmte die warmte op verschillende temperaturen produceren. Restwarmte op hoge temperatuur kan vaak direct worden gebruikt in een warmtenet, waar lage temperatuur restwarmte eerst opgewaardeerd moet worden. Door een restwarmtebron aan te sluiten op een warmtenet wordt de restwarmte getransporteerd naar afnemers/gebruikers. Dit wordt uitgelegd aan de hand van voorbeelden:

 • Datacenters: de computers in datacenters produceren veel restwarmte maar hebben een relatief lage temperatuur (30 tot 50 graden Celsius)
 • Elektriciteitscentrales: in elektriciteitscentrales wordt vaak gas verbrand om water in stoom te veranderen.Dit wordt via een turbine omgezet naar elektriciteit. Hierbij komt hoge temperatuur restwarmte vrij van 80-100 graden. Derving
 • Industrie: verschillende fabrieken hebben verschillende processen waarbij producten opgewarmd of afgekoeld worden. Dit kan afhankelijk van het proces lage, hoge of midden temperatuur restwarmte opleveren.

De voor- en nadelen van restwarmte

Voordelen

 •  Restwarmte is meestal een goedkope warmtebron.
 • Kan aansluiten op bestaande fabrieken/processen, er hoeft geen hele nieuwe bron ontwikkeld te worden.
 • Restwarmte is CO2-vrij.

Nadelen

 • Toekomstbestendigheid: door zowel wetgeving en stijgende energieprijzen wordt de druk op bedrijven steeds groter om energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Daardoor kan er minder restwarmte beschikbaar komen.
 • Kan afhankelijk zijn van een proces dat met fossiele brandstof gevoed wordt.

*voor vanuit Europa (Renewable energy directive, RED II). Deze definitie is overgenomen in de bouwregelgeving (NTA8800) en in de voorgenomen Wet Collectieve Warmte.

Meer weten over restwarmte?

Gerben Jan de Vries
Engineer

06 - 29487324
gerben.jan.de.vries@greenvis.nl
Gerben Jan de Vries