Berekening energieprestatie van een datacenter restwarmteleiding door het Amstel III-gebied

De gemeente Amsterdam ziet concrete kansen voor het ontsluiten en benutten van datacenter restwarmte in het Amstel III-gebied. Dit gebied is volop in ontwikkeling, waarbij veel retrofitting van bestaande panden is voorzien. Deze transitie zal een langere periode in beslag nemen. In het gebied ligt ook al een hoge temperatuur warmtenet van Vattenfall. 

Met de vooruitblik naar een publiek (mede) eigenaarschap in warmteleidingen en de behoefte om door te pakken, onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om in eigen beheer (en voor eigen risico) een over gedimensioneerde restwarmte transportleiding aan te leggen. Voorzien is namelijk dat een marktpartij hier minder interesse zal hebben, aangezien het gebied nog volop in transformatie is. Op deze manier behoudt de gemeente ook een stuk publieke regie op de ontwikkelingen in het gebied.

Energieprestatie datacenter restwarmeleiding

De gemeente Amsterdam wilde weten wat de energieprestatie is van een lage temperatuur restwarmte transportleiding. In combinatie met gebouwinstallaties moet het immers een positieve bijdrage hebben op deze ‘duurzaamheidsscore’, zodat gebouweigenaren een meerwaarde zien in een aansluiting op deze warmteleiding. Greenvis heeft de energieprestatie van een datacenter restwarmteleiding door het Amstel III-gebied berekend. Hierbij is gewerkt volgens de rekenregels in de NTA8800 en over dimensionering van de warmteleiding.

Een doorkijk is gemaakt naar de energieprestatie op het kavel Elevensquare. Hier voorzien Vattenfall de datacenter restwarmte te combineren met hogere temperatuurlevering vanuit de bestaande warmteleidingen. De combinatie moet een gunstige energieprestatie opleveren, waardoor panden voldoen aan de BENG-norm.

Energieprestatie inzichtelijk gemaakt

De energieprestatie is berekend en inzichtelijk gemaakt, waarbij ook is gekeken naar de gevoeligheden van verschillende (forfaitaire) input. De resultaten zijn gepresenteerd aan de gemeente en op voordracht van de gemeente ook tijdens de jaarlijkse bijeenkomst vanuit de Dutch Datacenter Association (DDA) 2022 in de Amsterdam Arena.

Meer weten over berekening energieprestatie van een datacenter restwarmteleiding?

Christiaan van Soest
Ontwikkelaar

06 - 41594469
christiaan.van.soest@greenvis.nl
Christiaan van Soest