Warmtescenario’s Hellendoorn

Van eind 2019 tot begin 2020 heeft Greenvis verschillende warmtescenario’s in gemeente Hellendoorn onderzocht, specifiek voor de omgeving Nijverdal. De kansen waren het benutten van restwarmte uit de fabriek van TenCate Protective Fabrics in Nijverdal, riothermie uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie en aquathermie uit de Regge.

Greenvis heeft de financieel haalbare scenario’s uitgewerkt. De gemeente heeft een actieve rol gespeeld met een eigen energieadviseur die met een lokaal netwerk diverse kansen al in kaart had gebracht. We hebben deze kansen een verdiepingsslag gegeven samen met de lokale woningcorporatie Reggewoon.

Greenvis heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Omgevingsanalyse (inzicht in type bouw, warmtevraag en natuurlijke grenzen);
  • Bronnen-analyse
  • Selectie warmte-cluster
  • Systeemconcept uitwerken
  • Businesscase opstellen
  • Advies vervolg ontwikkelproces en rol voor gemeente

Voor dit project hebben we samengewerkt met woningcorporatie Reggewoon, Ten Cate Protective Fabrics en de gemeente. Samen met technische en economische uitgangspunten hebben we het idee naar een haalbare businesscase gebracht en de gemeente geadviseerd over het vervolgtraject.

Meer weten over het project in Hellendoorn?

Ewald Slingerland
Sr. Ontwikkelaar

06 - 47146253
ewald.slingerland@greenvis.nl
Ewald Slingerland
Paul Valk
Ontwikkelaar

06 - 19824661
paul.valk@greenvis.nl
Paul Valk