Warmtekansen voor provincie Utrecht in kaart

De provincie Utrecht staat voor een interessante verduurzamingsopgave waarin individuele gemeenten een belangrijke rol spelen. In 2020 wil de provincie Utrecht 10 procent van al haar energiegebruik duurzaam opwekken. Op de langere termijn staat het uitfaseren van gas en het volledig energie-neutraal worden op de agenda. Om deze doelen te bereiken zijn alle mogelijke verduurzamingsmethoden geboden.

Greenvis brengt voor de provincie Utrecht de mogelijkheden van duurzame warmte in kaart. Hiervoor maakt Greenvis niet alleen het aanbod van en de vraag naar warmte inzichtelijk, maar bekijkt tevens vanuit economisch perspectief (rentabiliteit) de combinatie van vraag en aanbod. De warmtevraag onderscheidt zich in grootverbruikers (panden) en kleinverbruikers (gebieden). Het warmte-aanbod dat door Greenvis is geanalyseerd, bestaat uit verschillende puntbronnen (RWZI’s, industriële restwarmte, supermarkten, e.a.) alsmede zonnethermie en geothermie. In onderstaande afbeelding wordt de rentabiliteit van verschillende warmtevragers gecombineerd met gebieden waar ultradiepe geothermie wel/niet in strijd is met provinciaal belang.

De kansrijke combinaties die uit het onderzoek naar voren komen, bieden een stimulans voor particulieren, gemeenten, commerciële partijen en de provincie Utrecht om actief duurzame warmte te ontwikkelen. De drie combinaties met de meeste potentie worden in detail uitgewerkt en daarmee een stap dichterbij realisatie gebracht.

Neem contact op met Ewald Slingerland voor meer informatie over het uitwerken en ontwikkelen van kansen in de provincie Utrecht of in uw gebied.