Variantenstudie warmteconcepten Fien Wonen

Fien Wonen heeft woningen in de gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Vijfheerenlanden en is voornemens samen met de gemeentes op te trekken in het opstellen van een visie voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. De gemeentes hebben daarbij de regie met Fien Wonen als startmotor en belangrijke stakeholder in dit proces. Greenvis is gevraagd om inzicht te geven in de alternatieve aardgasvrije oplossingen en in de ontwikkeling van warmtenetten.

Doel van het project

Het doel is om Fien Wonen een goed geïnformeerde beslissing te laten maken over de verduurzaming van haar vastgoed en daarbij de juiste randvoorwaarden en condities mee te nemen. In het bijzonder gaat het om een keuze voor aansluiting op het warmtenet of een andere aardgasloze oplossing, waarbij het vertrekpunt technologie- en exploitant-neutraal is en dus geen voorkeur voor een leverancier of collectieve of individuele oplossingen wordt uitgesproken.

“De door Greenvis ontwikkelde Warmtetool maakt de verschillende achtergronden van de complexe warmtetransitie inzichtelijk. Warmtetransitie is niet alleen kiezen voor de goedkoopste optie, het gaat om een afweging tussen zeer veel factoren. De Warmtetool, en vooral ook de achterliggende expertise van de klantvriendelijke en meedenkende adviseurs van Greenvis, hebben Fien Wonen enorm geholpen om hier grip op te krijgen. Hierdoor kunnen we als corporatie een goed sparringpartner zijn voor gemeenten bij het opstellen van de warmtetransitievisie én kunnen we no-regret beslissingen nemen voor het verduurzamen van onze eigen woningvoorraad.”Reinier van der Kuij

Projectaanpak

Greenvis heeft een vergelijkend onderzoek naar alternatieve aardgasloze oplossingen uitgevoerd, specifiek voor de omgeving van de woningen van Fien Wonen. Dit hebben we gedaan door samen met Fien Wonen te komen tot een shortlist van warmteconcepten die we hebben doorgerekend op totale investeringen en kosten, totaal energieverbruik, duurzaamheid (CO2), energierekening voor de huurders en risico’s en kansen. Zowel de huidige situatie als de mogelijke toekomstige situaties voor de gebouwen zijn in kaart gebracht, denk hierbij aan isolatieniveaus en afgiftesystemen. Voor het maken van de vergelijkingen hebben we de Greenvis Warmtetool toegepast. De Excel module van de Warmtetool met alle uitgangspunten en resultaten is inclusief instructie opgeleverd aan Fien Wonen.

Resultaat

Greenvis heeft Fien Wonen een diepgaand inzicht gegeven in de afwegingen die zij voor haar vastgoed dient te maken om aardgasloos te verwarmen. Fien Wonen kan daardoor een goede sparringpartner zijn voor gemeenten in het opstellen van de warmtevisies. Verder brengt het Fien Wonen inzicht in welke no-regret maatregelen zij op korte termijn kunnen nemen voor het verduurzamen van haar eigen woningvoorraad. De resultaten zijn op hoofdlijnen gepresenteerd aan alle werknemers in een algemene sessie, én meer diepgaand in een sessie met de huurdersraden en de RvC van Fien Wonen.

Meer weten over dit project?

Ewald Slingerland
Sr. Ontwikkelaar

06 - 47146253
ewald.slingerland@greenvis.nl
Ewald Slingerland