Schetsontwerp WIS-aanvraag Twence/Cogas

Greenvis heeft voor het consortium Regionaal Warmtenet Twente (RWT), bestaande uit Twence en Cogas, een schetsontwerp en kostenberekeningen gemaakt voor een warmtenet aan de westzijde van Hengelo. Hiermee kunnen 2.800 inwoners worden voorzien van duurzame warmte. RWT is het eerste consortium dat een WIS-beschikking heeft ontvangen (Warmtenetten Investeringssubsidie) voor de realisatie van dit warmtenet.

Inzicht in mogelijkheden voor uitbreiding

In overleg met RWT hebben we de uitgangspunten voor het ontwerp vastgelegd. Daarmee is de dimensionering van het primaire en secundaire warmtenet en het temperatuurregime bepaald. Daarmee is vervolgens ook de begroting opgesteld; belangrijke input voor het berekenen van de benodigde subsidie om dit deel van het warmtenet in Hengelo aan te leggen.

Tevens hebben we vastgesteld waar de belangrijkste technische knelpunten in dit warmtenet zitten, bijvoorbeeld vanwege beperkte ruimte in de ondergrond. Ingenieurs op Zuid hebben daarvoor een meer gedetailleerd ontwerp gemaakt.

De ambitie van RWT is om meer wijken in gemeente Hengelo – en later omliggende gemeenten Borne en Enschede – te voorzien van collectieve warmte. RWT heeft voldoende warmte beschikbaar voor 100.000 woningen. Greenvis heeft berekeningen uitgevoerd om te bepalen voor welke wijken collectieve warmte technisch-financieel interessant is op basis van kosten per bewoner. Daarvoor zijn warmtedichtheidskaarten opgesteld. In samenspraak met RWT zijn enkele wijken geselecteerd waarvoor een schetsontwerp inclusief kostenraming is gemaakt. Dat heeft RWT inzicht gegeven voor welke buurten in de gemeente Hengelo een uitbreiding van het warmtenet financieel interessant is.

Meer weten over dit project?

Frits Verheij
Algemeen directeur

06-30111603
frits.verheij@dwtm.nl
Frits Verheij
Andries Lof
Software Engineer

06 - 41182692
andries.lof@greenvis.nl
Andries Lof