Regionaal Warmtenet Twente krijgt €17 mln uit WIS-pot

Afval- en energiebedrijf Twence en netwerkbedrijf Cogas hebben €17 mln uit de WIS-pot ontvangen, de Warmtenetten Investeringssubsidie. Met het geld willen de twee de eerste stappen zetten richting een Regionaal Warmtenet Twente: de aanleg van het primair net richting Hengelo en de aansluiting van meerdere wijken.

Met de subsidie wordt een deel van de investeringskosten van de infrastructuur gesubsidieerd, waardoor een deel van het vollooprisico wordt gedekt.

Het consortium RWT (Regionaal Warmtenet Twente), bestaande uit Twence, Cogas en Ennatuurlijk is bezig met de ontwikkeling van het Regionaal Warmtenet Twente. Dit betreft een hoofdtransportnet naar de randen van diverse Twentse steden die diverse bestaande en nieuw aan te leggen distributienetten van warmte voorzien. Het hoofdtransportnet naar Enschede en Grolsch is reeds gerealiseerd. Het leidingdeel naar de westzijde van Hengelo is beoogde eerstvolgende uitbreiding.

Greenvis heeft nauw samengewerkt om de WIS-subsidie aan te vragen en te verkrijgen. Onze betrokkenheid begon met het verstrekken van advies en technische begeleiding voor het indienen van de subsidieaanvraag. Vervolgens hebben we een Voorlopig Ontwerp ontwikkeld voor ongeveer 5.000 woningen, dat voldeed aan de vereisten voor de WIS-subsidie. Daarnaast hebben we een uitgebreide kostenraming opgesteld voor het gehele warmtenet, inclusief primair, secundair, WOS (Warmte-Overdracht Stations) en aansluitingen. Tot slot hebben we een rapportage gecreëerd, die als bijlage diende voor de WIS-subsidieaanvraag.

Meer weten over dit project?

Andries Lof
Software Engineer

06 - 41182692
andries.lof@greenvis.nl
Andries Lof