Open regionaal energiesysteem (ORES) voor de gemeenten in de Leidsche regio

In de Leidsche regio werken gemeenten samen aan de realisatie van een open regionaal energiesysteem (ORES) dat gebruikmaakt van diverse grootschalige warmtebronnen, waaronder aquathermie, geothermie en restwarmte uit het Rotterdams havengebied (WLQ+). Het doel is om gemeenten te voorzien van goed onderbouwde keuzemogelijkheden met betrekking tot de ontwikkeling van energiesystemen, met bijzondere aandacht voor de afweging tussen regionale systemen en lokale warmtenetten.

In deze analyse zullen we deze varianten afzetten tegenover individuele warmtepompen en het aardgas referentie scenario. Dit doen we op gebied van nationale kosten, gebruikerskosten en duurzaamheid.

De projectaanpak

Greenvis begeleidde de gemeenten als technisch partner. Zij stelde verschillende scenario’s op en maakte deze vergelijkbaar in termen van kosten, maatschappelijke inpakt en duurzaamheid. Hiervoor werd het ontwerp van verschillende systemen uitgewerkt en begroot. Vervolgens werd dit gemodelleerd in de Design toolkit van Warmingup, om het ontwerp verder te optimaliseren. Gedurende het traject zijn ontwerpen gefinetuned en geoptimaliseerd in overleg met de gemeenten. Een klankbord groep van stakeholders is bovendien betrokken om te reflecteren op resultaten (o.a. EBN, Vattenfall, WLQ+, Uniper..)

Advies en vervolg vraagstukken

De keuze voor ORES is vanuit technisch-economisch perspectief en duurzaamheid beter dan de ontwikkeling van lokale warmtesystemen. Dit advies is gepresenteerd aan gemeenten en heeft bestuurders gesterkt in het voortzetten van deze ontwikkeling. 

De studie wierp bovendien licht op nieuwe vraagstukken:

  • Om nú stappen te zetten is het nodig om een governance-en tariefstructuur en groeistrategie van het systeem te bepalen, met zekerheden op dit gebied kunnen partijen zich werkelijk committeren. 
  • Kosten en investeringen verschillen sterk over de clusters, het is de vraag of en in welke mate samenwerkende gemeenten dit kunnen/willen socialiseren over het gebied. 

Vervolgvragen

  • Welke organisatievorm past bij dit regionale warmtenet? Is het wenselijk om een netwerkbedrijf die het ORES-transportnet beheert aan te wijzen, los van een of meerdere lokale warmteaanbieders? 
  • Welke rol willen gemeenten in de ontwikkelingen spelen? Is het logisch om één (publieke) partij aan te wijzen om deze ontwikkeling te trekken? 
  • Hoe willen partijen omgaan met verschillen in kosten maar ook risico’s tussen clusters? Is het logisch om kosten te socialiseren en zo ja vallen hier bijvoorbeeld ook distributiesystemen onder die sterk verschillen per cluster én erg bepalend zijn?

Greenvis levert de kennis en de betrokkenheid om complexe vragen op het gebied van verduurzaming van de warmtevraag te verduidelijken. Zij ondersteunt daarin op professionele wijze ook de ingewikkelde lokale besluitvorming op dit thema. Hun inzet heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het verhelderen van de regionale warmte opgave in de Leidse regio.

Eppe Luken – Gemeente Leiden

Meer weten over dit project?

Thijs de Booij
Algemeen directeur

0634493848
thijs.de.booij@dwtm.nl
Thijs de Booij