Onderzoek naar toekomstbestendig warmtenet in Emmen

Op het terrein van EMMTEC in Emmen is restwarmte beschikbaar die nuttig kan worden ingezet voor de verwarming van gebouwen. Deze industriële warmte is nu beschikbaar zodat op korte termijn een langdurige besparing op het gebruik van aardgas kan ontstaan. Door het toekomstbestendig aanleggen van de infrastructuur kunnen in de toekomst meerdere woningen en gebouwen worden aangesloten. EMMTEC services is beoogd producent en Enpuls – onderdeel van Enexis Groep – voelt een maatschappelijke verantwoordelijkheid door te investeren in een warmte-infrastructuur die klaar is voor de toekomst. De Gemeente Emmen en de provincie Drenthe werken mee aan het initiatief om het warmtenet te realiseren.

 

In 2018 heeft Greenvis een verkenning uitgevoerd om de haalbaarheid te bepalen. De resultaten hiervan laten een positief beeld zien. In de komende maanden zal Greenvis het warmtenet verder ontwikkelen. Dit doen we onder andere door het warmtenet te ontwerpen en te begroten, waarbij we rekening houden met beschikbare ruimte in de openbare ruimte en benodigde aanpassingen bij eindgebruikers. We maken voor de mogelijke afnemers een voorstel op maat dat uiteindelijk leidt tot een leveringsovereenkomst. Verder stellen we een plan op dat met de businesscase en projectrisico’s zal leiden tot een investeringsbesluit medio 2019.