Katwijk kiest voor vooruitstrevende constructie

Het warmtenet in eigendom van de gemeente, maar de praktische uitvoering in handen van een marktpartij. Dat is de vooruitstrevende constructie die de gemeente Katwijk kiest, als zij besluit om de Hoornes aardgasvrij te maken. Zo kan de gemeente strenge voorwaarden op het gebied van betaalbaarheid en betrouwbaarheid stellen. Daarmee wordt het advies van De WarmteTransitieMakers en Greenvis gevolgd.

Strenge voorwaarden aan betaalbaarheid en betrouwbaarheid

Als de gemeente Katwijk besluit om de Hoornes aardgasvrij te maken, komt de praktische uitvoering daarvan in handen van een marktpartij. Na een levendig debat steunt een meerderheid van de raadsleden het voorstel van wethouder Jacco Knape om de aanleg van een warmtenet dat is opgewekt uit oppervlaktewater van de Rijn over te laten aan een energiebedrijf. Financieel is dat voor de gemeente minder riskant dan zelf eigenaar worden. In de aanbesteding, die voor vijftien jaar geldt, komen strenge voorwaarden op het gebied van betaalbaarheid en betrouwbaarheid.

Pionieren met de Proeftuin Aardgasvrije Wijken-subsidie

De gemeente Katwijk heeft 5,2 miljoen Programma Aardgasvrije Wijken-subsidie om in de Hoornes te pionieren met het aardgasvrij maken van een bestaande woonwijk. Dit bedrag wordt gebruikt in de wijk Kalkoven, waar een netwerk komt om alle zevenhonderd woningen van warmte te voorzien die is opgewekt uit het oppervlaktewater van de Rijn. Kalkoven is een logisch beginpunt, omdat het nieuwe schoolgebouw dat daar komt toch al een duurzame warmtevoorziening krijgt. Het idee is om daar een centrale warmtevoorziening van te maken voor de bestaande wijk én voor de sowieso aardgasvrije nieuwbouwcomplexen van woningcorporatie Dunavie. Voor geïnteresseerde marktpartijen is dat een aantrekkelijke mix, want het geeft enige zekerheid.

Draagvlak door wandelingen en digitale bijeenkomsten

Het energiebedrijf dat de aanbesteding wint, begint in 2022 alleen met de aanleg van een warmtenet als er ook genoeg animo is onder de bestaande bewoners – minimaal de helft, in de praktijk. Katwijk gaat wandelingen en digitale bijeenkomsten organiseren om het cruciale draagvlak in de wijk te vergroten.

Geeft de gemeenteraad groen licht?

Met deze keuze volgt de gemeente het advies dat Ewald Slingerland (Greenvis), Gerwen van der Linden en Daniel Peyron (beiden De WarmteTransitieMakers) uitbrachten. Een mooie eerste stap in de richting van de realisatie van een warmtenet in Hoornes. Binnenkort wordt duidelijk of de gemeenteraad groen licht geeft voor het project.

Meer weten over dit project?

Ewald Slingerland
Sr. Ontwikkelaar

06 - 47146253
ewald.slingerland@greenvis.nl
Ewald Slingerland