Greenvis Warmtetool helpt Veenendaal in keuze voor startwijken

Met de Greenvis Warmtetool helpen we de gemeente Veenendaal in haar keuze voor startwijken. Het voortraject heeft vijf ‘verkenningswijken’ opgeleverd. In de volgende fase werken we met De WarmteTransitieMakers en de gemeente toe naar een keuze voor startwijken.

Doorrekenen van verschillende scenario’s

Om de startwijken te kunnen bepalen, berekenen we met onze Greenvis Warmtetool onder andere de energiebalans, investerings- en operationele kosten en potentie voor CO2-reductie voor verschillende scenario’s. Daarbij nemen we zowel collectieve als individuele technieken mee. De resultaten presenteren we per stakeholder. Dat zijn de gebouweigenaar, de bewoner, de maatschappij en de exploitant.

Masterclass aan project- en stuurgroep

Ook geven Ewald Slingerland en Michiel van der Vight een masterclass aan de project- en stuurgroep over:

  • Collectieve en individuele warmteoplossingen.
  • Inzicht in een marktvisie voor Veenendaal.
  • Ontwikkel- en aanbestedingsprocesssen.
  • Ontwikkeling rondom Warmtewet 2.0.
  • (Financiering van) individuele oplossingen.
  • Technieken en verwachte ontwikkelingen.

Samen naar een solide basis voor de Wijkuitvoeringsplannen

We kijken uit naar het realiseren van een gedragen Transitievisie Warmte en een solide basis voor de wijkuitvoeringsplannen.