Greenvis onderzoekt lage temperatuur warmtenet in Roermond

De restwarmte vanuit de papierrecycling van Smurfit Kappa Roermond Papier kan de eerste bron worden voor een slim en open energienet voor warmte en koude in Roermond. Op basis van een lage temperatuur (~36 graden) reststroom, onderzoekt Greenvis de haalbaarheid van de benutting ten behoeve van bedrijvenen andere panden in de omgeving. Hierbij is expliciet aandacht voor een doorontwikkeling naar andere gebieden in Roermond. Het doel is een toekomstbestendig slim energienet dat de lokale warmtetransitie naar een klimaatneutraal Roermond in 2050 katalyseert.

Lokale stakeholders – onder leiding van gemeente Roermond, Smurfit Kappa Roermond Papier, provincie Limburg en Enpuls – hebben de handen ineengeslagen en vertegenwoordigen de kern van de eerste fase van een Slim Energienet Roermond. Gezamenlijk hebben zij in november van dit jaar een intentieverklaring ondertekend om allen een bijdrage te leveren – als bron, afnemer of kennispartner – aan het ontwikkelen en realiseren van een duurzaam en toekomstig energiesysteem: het Slim Energienet Roermond. Dit energienet vormt een toegankelijke, duurzame en collectieve warmte- en koudevoorziening voor woningen, bedrijven en instellingen in de gemeente Roermond en levert daarmee een bijdrage aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Greenvis zet zich in om tot een concreet plan te komen voor de levering van duurzame warmte vanuit Slim Energienet Roermond. Onze aanpak omvat zowel proces als techniek, waardoor we een toekomstbestendig en gedragen scenario voor de benutting van restwarmte creëren. We maken een transparante business case, waarmee we op bestuurlijk niveau commitment ophalen op het moment dat het scenario haalbaar blijkt. In dat geval ontwerpen we vanuit onze ervaringen met LT-netten een projectplan voor de ontwikkeling van deze eerste stap van Slim Energienet Roermond.

Wilt u meer weten over het project in Roermond?

Neem dan contact op met Thijs Boxem.