Greenvis helpt Wageningse woningcorporaties

In Wageningen helpt Greenvis Wageningse woningcorporaties. Zij zijn benaderd door een consortium om aan te sluiten op een te ontwikkelen warmtenet. 

 

Woningcorporaties Idealis en de Woningstichting zijn benaderd door het consortium ‘Aardwarmte in de Vallei’ (Smurfit Kappa, QNQ partners en Firan) met de vraag of zij geïnteresseerd zijn om aan te sluiten op een warmtenet dat nu ontwikkeld wordt. Het consortium richt zich in eerste instantie op levering van restwarmte van de papierfabriek van Smurfit Kappa om vervolgens deze verder te verduurzamen en uit te breiden via ultradiepe geothermie. Het consortium heeft de ambitie om eind 2019 een definitieve keuze te maken voor de doorgang van het project. Om de slagingskans van het project te vergroten is een besluit tot samenwerking van de woningcorporaties nodig.

Deze ontwikkeling levert voor Idealis en de Woningstichting de mogelijkheid om respectievelijk ruim 2600 studentenkamers en ruim 1300 wooneenheden van het aardgas af te halen. Deze keuze heeft mogelijk grote impact op de huurders van en de kosten voor de woningcorporaties. Omdat de woningcorporaties weinig tot geen ervaring hebben met het aansluiten van woningen op een warmtenet hebben ze Greenvis gevraagd hen te ondersteunen in het maken van een weloverwogen besluit. Hiervoor brengt Greenvis in kaart hoe de kosten van aansluiten op het warmtenet zich verhouden tot andere aardgasloze oplossingen in vergelijking met het behouden van de huidige installatie.

Naast een goede inhoudelijke afweging is ook een basiskennisniveau bij de betrokkenen essentieel voor zo’n grote beslissing. Daarom verzorgt Greenvis ook een stoomcursus warmtenetten voor de direct en indirect betrokkenen. In de stoomcursus worden zowel de markt- en regelgevingsaspecten als de technische werking van warmtenetten behandeld. Door de ervaring van Greenvis aan verschillende kanten van de tafel hebben de woningcorporaties een goede partner aan tafel om met vertrouwen een onderbouwde keuze voor een duurzame toekomst van hun vastgoed te maken.