Gaat er niets boven Groningen? Toch wel…

De gemeenteraad van Groningen heeft woensdag 8 juni 2016 met 38 stemmen voor en slechts 1 tegen, groen licht gegeven voor het lokale aardwarmteproject: WarmteStad Groningen. Dit houdt in dat een aardwarmtebron duizenden woningen en gebouwen in het noordwesten van de stad moet verwarmen. Greenvis is als kennispartner al geruime tijd werkzaam voor Warmtestad Groningen en betrokken bij het ontwerp, de optimalisatie en de duurzaamheidsbepaling van het warmtenet. WarmteStad Groningen is een initiatief van de gemeente en het waterbedrijf Groningen met als doelstelling een energie-neutrale stad te zijn in 2035.

Begin 2018 kan WarmteStad de eerste aardwarmte leveren aan huishoudens in het noordwesten van de stad. Met een geothermiebron en een – nog aan te leggen – warmtenet kan op termijn duurzame, betaalbare en lokale warmte worden geleverd aan meer dan 10.000 huishoudens en wordt jaarlijks 19.800 kiloton CO₂ bespaard.

Geothermie

De gemeenteraad van Groningen en de Raad van Commissarissen van het Waterbedrijf Groningen stemden in met de plannen voor het project ‘Geothermie en Warmtenet Noordwest’. Hoewel de techniek niet nieuw is, is het voor het eerst dat geothermie op een dergelijke schaal wordt toegepast voor stadsverwarming. In de tuinbouw wordt al op 14 plaatsen in Nederland gebruik gemaakt van aardwarmte.

Op weg naar een energieneutrale regio

Verantwoordelijk wethouder Mattias Gijsbertsen (Duurzaamheid): “We krijgen hiermee duurzame warmte en worden tegelijkertijd minder afhankelijk van aardgas. Groningen energie neutraal in 2035 is nu ook weer een grote stap dichterbij. Daarnaast geven we huurders een lagere energierekening, ook op lange termijn.”

“Wij geloven in sterke, lokale oplossingen die de overgang van gasgebruik naar andere duurzame oplossingen kunnen waarmaken. Daar waar water de energiedrager is, dragen wij op deze wijze bij aan die transitie van fossiel naar duurzaam”, aldus Riksta Zwart, directeur van het Waterbedrijf Groningen. “De realisatie van het WarmteNet Noordwest is daarin een belangrijke stap.” Nu de besluitvorming is geweest, zal het werk worden aanbesteed en Warmtenet Noordwest BV worden opgericht; de uitvoerings- en exploitatieorganisatie. Met de uitvoering wordt gestart in het najaar van 2016.

Lange samenwerking

Greenvis is trots om als vaste kennispartner van WarmteStad en gemeente Groningen, collectieve warmte en koude oplossingen mee te ontwikkelen als basis van energie voor de nieuwe generaties.

Meer informatie over het project en de mogelijkheden die Greenvis u als kennispartner kan bieden?