Duurzame (warmte)ambities op Vlieland

Volgens de gemeentelijke duurzaamheidsindex (GDI) die in september 2017 voor de vijfde keer werd gepubliceerd, liggen de duurzaamste gemeenten van Nederland op de Wadden en op de Veluwe. Tegelijkertijd lezen we regelmatig in het nieuws over de (plannen voor) gaswinningen in het Waddengebied en de impact daarvan op dit unieke gebied in Nederland. De gemeente Vlieland heeft de ambitie om in 2020 woningen en bedrijven volledig CO2-vrij te laten functioneren. Sinds kort helpt Greenvis Vlieland om deze te ambitie te realiseren.

Greenvis reisde naar het Noorden van Nederland en stak de Waddenzee over om samen met de bewoners van de wijk Duinwijck, gemeente Vlieland en Urgenda te kijken naar mogelijkheden om te verduurzamen. Momenteel ligt er al een warmtenet waar 10% van de woonhuizen van Vlieland op is aangesloten. Door te verkennen hoe dit warmtenet kan worden verduurzaamd, is het mogelijk om een grote stap te zetten richting het behalen van de ambitieuze doelstelling voor 2020. Er worden diverse opties in overweging genomen, zoals een combinatie met zonthermie op de daken van de woningen voor warm tapwater en het benutten van biomassa en/of warmtepompen. Ook aan de pompenergie wordt gedacht door gebruik te maken van elektriciteit die lokaal duurzaam wordt opgewekt. Tot slot behoort het verlagen van de temperatuur van het warmtenet in combinatie met verdere isolatie van de woningen tot het scala aan mogelijkheden. De verduurzaming van het warmtenet door de maatregelen zal leiden tot een forse verbetering van de energielabels van de aangesloten woningen naar label A++.

Als de gemeente Vlieland er in slaagt om in 2020 inderdaad volledig onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, staat Vlieland wellicht in 2020 bovenaan in de GDI. Greenvis zal er in ieder geval alles aan doen om hen daarbij te helpen.

Wilt u meer weten over onze werkzaamheden op Vlieland? Neem dan contact op met Edwin van Vliet.