Duurzaam gemeentelijk vastgoed Amsterdam

Bijna de helft van de gebruikte energie in Amsterdam is voor het opwekken van warmte. Hiervan wordt circa 90% geleverd door verbranden van aardgas. De gemeente Amsterdam wil de energietransitie versnellen, en heeft de ambitie om de CO2 uitstoot in Amsterdam aanzienlijk terug te dringen. Het streven is dat de stad in 2040 aardgasvrij is. Grote ambities vragen om grote maatregelen.

 

Daarom hebben de gemeente, warmtebedrijven, woningcorporaties en netbeheerders de handen ineen geslagen om van Amsterdam een stad zonder aardgas te maken. Dit op een zo duurzame en betaalbare manier mogelijk.

In de komende drie jaar gaan drie bestaande wijken geheel van het aardgas af en voor andere wijken is dit in voorbereiding. Nieuwbouwwijken worden al geheel aardgasvrij gebouwd met warmte van lokale en duurzame bronnen.

De grootste uitdaging ligt bij het verduurzamen van de bestaande bouw. Zo ook bij het gemeentelijk vastgoed. De gemeente heeft als doelstelling deze allemaal klimaatneutraal te maken, dit doet de gemeente in samenwerking met Westpoortwarmte en Vattenfall, en nu ook met Greenvis. Greenvis zal helpen bij het inzichtelijk maken van de werkzaamheden en kosten voor het aardgasvrij maken van op korte termijn een aantal kansrijke panden. Hierbij wordt er in detail gekeken naar de kansen per pand door middel van scenariostudies. Zodoende heeft het gemeentelijk vastgoed een solide basis om verder te kunnen aanbesteden en de projecten uit te voeren.