Bronnenpotentie WRK Amstelveen

De gemeente Amstelveen heeft de opgave wijken van het aardgas af te halen. Een mogelijk bron van warmte is de WRK-leiding die door het zuiden van Amstelveen loopt. De gemeente heeft Greenvis gevraagd om de potentie van de WRK-leiding in beeld te brengen en te bekijken of hiermee het zwembad duurzaam verwarmd zou kunnen worden.

In dit project is allereerst de huidige situatie bij het zwembad in beeld gebracht en de status bekeken van de installatieonderdelen. Op basis hiervan zijn keuzes gemaakt hoe een aardgas vrij alternatief hierin geïmplementeerd zou kunnen worden. Dit is gedimensioneerd, begroot en er is een businesscase vergelijk gemaakt voor het aardgasloze alternatief.

In het tweede gedeelte van het onderzoek zijn de wijken rondom de WRK-leiding geanalyseerd en zijn basis parameters aangereikt voor het opstellen van een businesscase. Ook is hierin de potentie van de WRK-leiding uitgewerkt.

Na het onderzoek van Greenvis heeft de gemeente een beeld van de potentie van de WRK-leiding en een richting voor een aardgasloos zwembad gekregen. Daarnaast zijn de wijken in kaart gebracht met betrekking tot onder anderen de energievraag, de leeftijd en het energielabel.