Advies deelname warmtenet Drechtsteden

Woningcorporatie Rhiant heeft samen met Tablis, Woonkracht10, Trivire, Woningbouwvereniging Heerjansdam en Woonbron een intentieverklaring getekend voor het aansluiten van haar woningbezit in Hendrik-Ido-Ambacht op het warmtenet van HVC. Om een goede afweging te maken of, en tegen welke voorwaarden, Rhiant de realisatieovereenkomst kan tekenen is er een vergelijking met alternatieven nodig en voldoende vertrouwen en kennis om een besluit te nemen.

Situatie

Rhiant Wonen is een woningbouwcorporatie met bezit in Hendrik-Ido-Ambacht. Voorafgaand aan deze studie is een intentieverklaring met HVC ondertekend en zijn andere studies omtrent in het gebied uitgevoerd, o.a. de ‘Transitievisie Warmte 1.0 Drechtsteden’ van adviesbureau Overmorgen en de documentatie van Atriensis beoordeeld. 

Doelstelling

Beoordelen van eerdere warmtestudies in het gebied. Ontwikkelen van een dynamisch rekenmodel voor het bepalen van kosten voor verschillende alternatieven voor aardgas. Bepalen wat voor Rhiant het beste alternatief is voor aardgas. Geven van een introductie in de warmtemarkt aan RvC.

Projectaanpak

Voor de alternatievenstudie heeft Greenvis een nieuw rekenmodel ontwikkeld ten behoeve van de onderzoekvraag van Rhiant. Dit rekenmodel staat toe om zelf gedefinieerde clusters door te rekenen op verschillende aardgasvrije warmteconcepten, waaronder warmtenetten en individuele oplossingen. Dit rekenmodel heeft de naam ‘Greenvis Warmtetool’ gekregen en is later ook in talrijke andere projecten ingezet.

De beoordeling van eerdere warmtestudies is uitgevoerd door een ervaren modelleur binnen Greenvis. De introductie in de warmtemarkt is gegeven door de projectleider en een senior consultant, en gaf een globaal beeld van de wereld van warmte qua techniek en governance.

Resultaat

Het belangrijkste projectresultaat was het interactieve rekenmodel waarmee Rhiant zelf aan de knoppen zit van toekomstige warmteconcepten. De uitkomst van het rekenmodel is immers afhankelijk van een aantal onzekerheden en nog te maken keuzes. Hierdoor krijgt Rhiant inzicht in de consequenties van keuzes en uitgangspunten. Voor de meeste combinaties van uitgangspunten lijken individuele alternatieven financieel het meest voordelig te zijn.