Wie steekt zijn kop boven het MAISveld uit?

Expertise Centrum Warmte (ECW) is de laatste aanpassingen aan het doorvoeren om de Startanalyse op tijd beschikbaar te stellen voor alle gemeenten in Nederland. De analyse, geproduceerd met het Vesta MAIS model, vormt een goede basis om geschiktheid van technieken voor verschillende wijken van de stad te bepalen.

 

Veel mensen zijn op dit moment aan het uitrusten tijdens welverdiende vakanties. Expertise Centrum Warmte (ECW) is de laatste aanpassingen aan het doorvoeren om de Startanalyse op tijd beschikbaar te stellen voor alle gemeenten in Nederland. De analyse, geproduceerd met het Vesta MAIS model, vormt een goede basis om geschiktheid van technieken voor verschillende wijken van de stad te bepalen. Dit is een belangrijke voorbereiding op het formuleren van de Transitievisie Warmte en geeft tegelijkertijd aanleiding tot een verdiepingsslag.

Stel dat er een concrete warmtebron aanwezig is, waar kan de gemeente dan beginnen? Welke onderzoeken moeten plaatsvinden, welke (markt)partijen moeten aangehaakt worden en vooral: welke rol gaat de gemeente innemen? Er zijn slechts enkele gemeenten in Nederland die zelf, of met een partner, het risico hebben genomen om een duurzaam warmtenet te ontwikkelen. Dit zijn de pioniers die de kop boven het maaiveld hebben uitgestoken en ons op vele vlakken dingen hebben geleerd, met name op bestuurlijk niveau.

Op dit moment is de duurzame warmtemarkt woeliger dan ooit tevoren. Met de verplichte Transitievisie Warmte is de druk opgevoerd om de lokale politiek te overtuigen om duurzame restwarmtebronnen te gaan gebruiken. Greenvis merkt dat verschillende gemeenten nog veel vragen hebben bij de Startanalyse, die in september beschikbaar komt. Een analyse die een eerste aanzet geeft om op wijkniveau de meest geschikte oplossing te gaan benoemen.

Deze vragen hebben te maken met onbekendheid met de materie, maar ook het ontbreken van duidelijke kaders om de gemeentelijke rol te bepalen. Want als er kansen zijn, wie moet deze dan ontwikkelen (en financieren)?  Welke marktmodellen zijn er? En op welke manier moeten we aanbesteden? Dan is er ook nog de sociale acceptatie van de beoogde warmteoplossingen in de wijk. Greenvis ziet in de ontwikkeling van warmtenetten met gemeenten niet alleen de technisch/ economische verkenning, maar zeker ook de bestuurlijke en sociale verkenning als een van de bepalende succesfactoren.

Samen met een provincie en enkele gemeenten onderzochten wij welke stappen nodig zijn om van idee naar realisatie van een duurzaam warmtenet te komen. Maar ook: wanneer is het verstandig vroegtijdig in het proces te stoppen met de ontwikkeling? De keuzemomenten vatten we samen in een “Raamwerk ontwikkeling warmtekansen”. In het Raamwerk is een belangrijke variabele opgenomen, namelijk: welke rol wil de gemeente zélf spelen in de ontwikkeling en exploitatie van het warmtenet?

De rol van gemeente

Het programmabureau Warmte Koude signaleerde ook vroegtijdig de worsteling van gemeenten. De behoefte aan een transparant document dat dit kan duiden is gewenst.  Greenvis is daarom druk in de weer om de kennis die al voorhanden is, aan te vullen met haar ervaring als ontwikkelaar en haar opgedane praktijkervaring bij de provincie en gemeenten. Deze kennis maken wij beschikbaar voor iedereen. In het laatste kwartaal van dit jaar organiseren wij hiervoor een reeks masterclasses. Houd onze LinkedIn-pagina en de volgende nieuwsbrief in de gaten voor de data.