Warmtecongres 2021: Het ontwikkelen van een warmtenet

De ontwikkeling van een warmtenet is een uitdaging voor warmtebedrijven, gemeenten als woningcorporaties. Met een team van 50 strategische en technische consultants, engineers, ontwikkelaars en participatie- en communicatieexperts durven wij die uitdaging wel aan. Wij staan klaar om je te ondersteunen bij tenders, het valideren van warmteaanbiedingen en het nemen van de regie op aanbestedingen. Waar kunnen we jou bij ondersteunen?

Ondersteuning bij tenders
Hoe zorg je voor een winnende inschrijving?

Aanbestedingen worden steeds complexer: naast prijs spelen ook duurzaamheid, klanttevredenheid, leveringszekerheid en betaalbaarheid een steeds grotere rol. Inschrijvingen vragen daardoor veel tijd en expertise. Wij nemen het hele aanbestedingsproject uit je handen, of ondersteunen je op onderwerpen die de inschrijving compleet maken.

We stellen een team van professionals beschikbaar tijdens het tenderproces. Samen kiezen we op welke punten je inschrijving het meest onderscheidend is. Jij bepaalt bovendien welke kennis je op welk moment wil inzetten: op flexibele basis maak je gebruik van experts op technisch, financieel, bestuurlijk, sociaal, duurzaamheids- of kwaliteitsmanagementsgebied. Zo werken we samen toe naar de winnende inschrijving.

Validatie van warmteaanbod
Hoe neem je een onderbouwd besluit over aansluiting?

Op weg naar duurzaam krijgen vastgoedeigenaren een aanbod voor het aansluiten op een warmtenet. In dat aanbod beschrijft de warmteleverancier de aansluitkosten, jaarlijkse lasten en voorwaarden. Wij ondersteunen jouw organisatie bij het beoordelen van het warmteaanbod.

Het aansluiten van bestaand vastgoed op een warmtenet gaat vaak gemoeid met contracten voor 15 tot 30 jaar en een aanzienlijke investering. Dit vraagt om een zorgvuldige beoordeling van het aanbod om te komen tot interne besluitvorming. Daarnaast zijn er veel factoren van invloed op de uiteindelijke tarieven en bijdrage aansluitkosten.

Met onze ervaring helpen we jou met het beoordelen van het aanbod om te komen tot heldere afspraken. Ook ondersteunen we in de gesprekken met het warmtebedrijf. Met validatie van het warmteaanbod bouwen we aan vertrouwen tussen vastgoedeigenaren en warmtebedrijven. Zo zorgen we dat jij een onderbouwd besluit over het warmteaanbod kunt nemen.

Regie op aanbesteding
Hoe houd je de regie op de aanleg van een warmtenet?

Als gemeente laat je het aanleggen van een warmtenet vaak over aan een marktpartij.  Als aanbestedende partij heb je invloed op de gebouwen die worden aangesloten en wil je bewoners verzekeren van een goede prijs, kwaliteit en duurzaamheid. Hoe houd je als gemeente de regie?

Wij begeleiden je door dit proces: van het afbakenen van het gebied tot het verkennen en consulteren van de markt. Hebben meerdere partijen interesse? Dan is de niet-openbare procedure voor concessieopdrachten vaak geschikt om een marktpartij voor de aanleg en exploitatie van een warmtenet te kiezen. Zorg voor een beoordelingscommissie met experts zonder directe belangen.

Heeft slechts één partij interesse, dan starten de gesprekken met deze partij over de realisatie en exploitatie van het warmtenet. Daarbij is het cruciaal om een goede onafhankelijke kennispartner te hebben om vertrouwen te krijgen in het aanbod van de onderhandelingen van het warmtebedrijf. In beide gevallen kunnen we je ondersteunen met onze uitgebreide ervaring aan beide kanten van de tafel: zowel vanuit de aanbestedende dienst als  de warmtebedrijven. Zo houd jij de regie over de aanleg van een warmtenet.

Meer weten over deze diensten?

Ewald Slingerland
Sr. Ontwikkelaar

06 - 47146253
ewald.slingerland@greenvis.nl
Ewald Slingerland