Een win-win op systeemniveau: restwarmte uit waterstofproductie als aanjager voor de warmtetransitie

Onze Greenvis collega Christiaan van Soest werd samen met Els van der Roest van KWR Water Research Institute geïnterviewd voor Energeia. Christiaan deelt in dit interview zijn uitdagende en prikkelende visie op restwarmte uit elektrolysers. Ook schreven hij en Els gezamenlijk in een artikel hun visie over restwarmte uit waterstofproductie als aanjager voor de warmtetransitie. Een tip van de sluier:

Nederland heeft ambitieuze waterstofambities, onder andere voor lokale productie met vooral groene stroom van wind op zee. Uiteindelijk zal deze waterstof vooral op zee worden geproduceerd, maar in eerste instantie komt de stroom aan land en vindt elektrolyse daar plaats. Daarbij biedt de locatiekeuze extra kansen voor systeemintegratie. Door omzettingsverliezen bij elektrolyse komt namelijk ook restwarmte vrij. Het nuttig inzetten van die restwarmte voor warmtenetten in steden kan zowel de opschaling van waterstofproductie als de warmtetransitie helpen versnellen.

Het volledige artikel (PDF) van Els en Christiaan vind je hier: Restwarmte uit elektrolyse (Els van der Roest en Christiaan van Soest)

 

 

Meer weten over dit artikel?

Christiaan van Soest
Ontwikkelaar

06 - 41594469
christiaan.van.soest@greenvis.nl
Christiaan van Soest