FSFE nomineert Greenvis voor Koperen Oliekan

‘Een goed voorbeeld van samenwerking tussen private en publieke partijen’. Zo verklaart investeringsfonds FSFE haar keuze om Greenvis te nomineren voor de Koperen Oliekan. Deze award wordt uitgereikt aan projecten die duurzaam en innovatief zijn en bijdragen aan de energietransitie in Friesland. We zijn genomineerd voor ons duurzame initiatief in Joure.

Een duurzaam initiatief

In 2018 zijn we gestart met het verkennen van kansen om in de provincie Friesland duurzame warmtenetten te ontwikkelen. Na het beoordelen van tien concrete kansen op technische en economische haalbaarheid hebben we contact opgenomen met het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE). In overleg is besloten om samen de ontwikkelpotentie van twee locaties nader te onderzoeken: één in Drachten en één in Joure.

“Dit project levert een belangrijk bijdrage aan de warmtetransitie.” – FSFE

Een duurzame samenwerking

Samen met FSFE leiden we het onderzoek naar het gebruik van restwarmte van koffieproducent Jacobs Douwe Egberts. Deze warmte kan mogelijk worden ingezet om woningen in Joure (van onder meer woningcorporatie Accolade) duurzaam te verwarmen. Met het onderzoek krijgt de gemeente De Fryske Marren inzicht in de kansen en uitdagingen van alternatieve warmteopties.

Een eerste haalbaarheidsstudie is positief gebleken. Samen richten we ons nu op verdere uitwerking van de plannen. Een essentieel onderdeel daarvan is dat stakeholders – zowel privaat als publiek – op de hoogte zijn van het lopende onderzoek en de bevindingen tot dusver. Dit is essentieel voor het draagvlak en de uiteindelijke haalbaarheid van een duurzaam warmtenet in Joure.

“Een goed voorbeeld van samenwerking tussen private en publieke partijen.” – FSFE

De Koperen Oliekan

FSFE reikt de award uit aan projecten die duurzaam en innovatief zijn en een bijdrage leveren aan de energietransitie in Friesland. Met de nominatie voor de Koperen Oliekan beloont FSFE Greenvis voor haar duurzame initiatief. Ook erkent FSFE de belangrijk bijdrage die het project levert aan de Friese warmtetransitie door CO2 te besparen en de afhankelijkheid van fossiel gas te reduceren.

Trots op de nominatie

We zijn trots op deze erkenning. “Het is een mooie beloning voor ons harde werk om de Friese warmtetransitie te versnellen,”, aldus projectleider Christiaan van Soest.  “Jan Harmen Witzenburg, bedankt voor de fijne samenwerking en mooie nominatie.”

Wilt u onze nominatie steunen? Dat vinden we leuk! Stem dan via deze link (dat kan tot 18 september 10.00 uur). Op 23 september wordt duidelijk wie gewonnen heeft. Bedankt!

Meer weten over ons bijdrage aan de warmtetransitie in Friesland?

Christiaan van Soest
Ontwikkelaar

06 - 41594469
christiaan.van.soest@greenvis.nl
Christiaan van Soest