Haalbaarheidsstudie

De ambities uit het klimaatakkoord vragen om een praktische vertaling naar de fysieke omgeving. Wij maken voor jou inzichtelijk wat een collectieve oplossing betekent voor jouw omgeving. Greenvis is sterk in het ontwerpen en dimensioneren van warmtenetten. Met onze expertise en werkwijze zijn we in staat in korte tijd een doordacht leidingnetontwerp voor jouw warmtedistributie op te leveren.

Uitdagingen

In de ontwikkeling van een collectieve oplossing komen in een vroeg stadium veel vragen naar voren. De uitdaging is om in een korte tijd te komen tot een goed doordacht systeem dat de basis vormt voor verdere ontwikkeling. Vraagstukken waar wij dagelijks aan werken zijn:

  • Hoe ziet een warmtenet eruit voor mijn wijk?
  • Wat is de ideale temperatuur en configuratie van het systeem?
  • Hoe maken we het ontwerp toekomstbestendig?

Figuur 1. Het interactieve dashboard van de Greenvis Warmtetool: ontdek in real-time de impact van sleutelkeuzes op de consequenties voor verschillende partijen en de maatschappij.

Onze aanpak

Onze focus ligt op de eerste fases van een project, van idee tot en met voorlopig ontwerp. Dit doen we zowel voor nieuwe systemen als uitbreiding van bestaande warmtenetten. Onze kracht ligt in het samenbrengen van techniek, projectontwikkeling en IT. Hierdoor zijn we in staat om in een vroeg stadium helder inzicht te geven in de technische uitwerking om de haalbaarheid te bepalen. We maken hierbij gebruik van GIS, aangevuld met zelf ontwikkelde software voor het maken van complexe leidingnetberekeningen en het automatisch tekenen van leidingnetten.

Ontwerpen, berekenen en modelleren

Voor haalbaarheidsstudies ligt een aanpak klaar. Omdat elk project net even anders is scherpen we hem met je aan. Met onze ervaring en tools zijn we in staat binnen korte tijd inzicht te geven in het schetsontwerp en de kosten van een warmtenet.

Onze engineers zijn gepassioneerd om te kijken hoe we complexe vraagstukken op kunnen pakken. Hun expertise bestaat uit:

  • Tracéstudies
  • Dimensioneren
  • Hydraulische berekeningen en warmteverliesberekening
  • Dynamisch modelleren van scenario’s en kosten

In overleg kijken we graag hoe we onze diensten het beste op jouw wensen kunnen afstemmen.

Voor meer informatie over warmtedistributie, neem contact op met Daniël

Daniël De Greef
Sr. Engineer

06 – 28797383
daniel.de.greef@greenvis.nl
Daniël De Greef