Social Engineering: voor toekomstbestendige, duurzame warmte-oplossingen

Dat we aardgasvrije oplossingen moeten bedenken voor onze gebouwde omgeving is geen vraag meer. Hoe we daar in elke gemeente precies uitkomen is nog wel een vraag die menigeen bezig houdt. Maar terwijl iedereen het over van gas los heeft, zit het overgrote deel van Nederland ondertussen nog steeds vast aan het aardgas. Hoe zorg je ervoor dat de complexiteit van het probleem niet afremt in het realiseren van oplossingen, maar juist aanzet tot actie?

Traditioneel worden duurzame warmteprojecten ontwikkeld vanuit het aanbod: er is een warmtebron beschikbaar, waarbij vervolgens een renderend systeem wordt bedacht. Met het daaruit volgende aanbod in de hand gaat men vervolgens naar lokale stakeholders toe. Deze traditionele benadering past niet op alle plekken en zorgt regelmatig voor onbegrip voor de gekozen oplossing. Het kan ook anders! Daarom zoekt en realiseert Greenvis op verschillende manieren gedragen, en daarmee toekomstbestendige, aardgasvrije oplossingen.

Traditionele aanpak 2.0

Traditioneel gaan we uit van het warmteaanbod om de omliggende warmtevraag te voorzien. Dat kan ook andersom! We brengen dan eerst de bestaande warmtevraag in kaart en kijken vervolgens of daar een passend, duurzaam warmteaanbod bij gerealiseerd kan worden. Dit is een traditionele aanpak 2.0 die de klantvraag centraal stelt in het bedenken van oplossingen en resulteert in een situatie specifiek aanbod van duurzame warmte.

Sociaal-maatschappelijke aanpak

Een compleet andere manier van duurzame warmteontwikkeling start met het onderzoeken van de sociale context. Deze context vormt het platform om samen met lokale stakeholders wensen ten aanzien van de alternatieve warmteoplossing te formuleren. In een lokaal participatietraject worden alle wensen en ideeën samengebracht in een raamwerk van eisen waaraan een toekomstbestendige, duurzame warmtevoorziening dient te voldoen.

Deze sociaal-maatschappelijke aanpak karakteriseert een decentrale benadering waarin de wensen van individuele bewoners tot uiting komen in de gekozen aardgasvrije warmtevoorziening die invulling geeft aan collectieve belangen.

Verbindende aanpak

Tussen bovenstaande ontwikkelrichtingen bevindt zich een gat. In de lokale, sociaal-maatschappelijke benadering is het onmogelijk om het hoge niveau van inhoudelijke kennis te bereiken waar werkende oplossingen uitgewerkt worden. Anderzijds is de traditionele manier juist gestoeld op gecentraliseerde, diepgaande kennis, maar mist daarin de verbinding met de lokale wensen, behoeften en context.

Om te komen tot werkende, lokaal gedragen oplossingen is een verbindende aanpak nodig die A) het sociaal-maatschappelijke kader realiteitszin geeft, zodat de meest kansrijke oplossing(en) uitgewerkt en gerealiseerd kunnen worden, en B) ervoor zorgt dat de meest kansrijke oplossingen zich kunnen inbedden in de bestaande lokale, sociale context.

Die verbindende kracht, waarbij de inhoudelijke complexiteit wordt vereenvoudigd, de diverse lokale wensen worden opgehaald en uiteindelijk inhoudelijke eisen worden geformuleerd, ligt bij Social Engineers. Mensen die snappen hoe sociale verandering teweeg gebracht wordt en tegelijkertijd verstand hebben van haalbare oplossingen. Met het constant schakelen tussen en verbinden van technische én sociale potentie ontstaat een nieuwe, integrale benadering waarin de wensen van individuele bewoners tot uiting komen in hun toekomstbestendige, aardgasvrije warmtevoorziening.

Wilt u weten hoe Social Engineering u kan helpen stappen te zetten richting een duurzame warmtevoorziening? Neem dan contact op met Manon Ottens. Mail naar manon.ottens@greenvis.nl of bel met 06 15 51 41 78.